Wojewodzin 52
19- 200 Grajewo
tel./fax. 86-272-22-31
INTERNAT - tel. 0-86 272-31-80 (w dni robocze)
szukaj na stronie:

Zespół Szkół w Wojewodzinie

Zapraszamy w nasze progi...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
 • Technik Architektury Krajobrazu

  Technik Architektury Krajobrazu

 • Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

  Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej - Nowość

 • Technik Hotelarstwa

  Technik Hotelarstwa

 • Technik Weterynarii

  Technik Weterynarii - Nowość

 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

  Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 • Technik Budownictwa

  Technik Budownictwa

 • Technik Rolnik

  Technik Rolnik

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wkrótce zostaną opublikowane

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 154 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, (Dz.U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) terminy postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy zawodowe, zaplanowane do realizacji w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie:

Składanie dokumentów: od 15.07.2019 r. do 14.08.2019 r. do godz. 10.00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 14.08.2019 r. o godz.14.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 16.08.2019 r. o godz.10.00

Składanie dokumentów w ramach postępowania uzupełniającego: od 19.08.2019 r. do 23.08.2019 r. do godz. 14.00

Ogłoszenie listy ostatecznie przyjętych: 23.08.2019 r. o godz. 15.00

Podanie do pobrania - Adobe Reader *.pdf

O przyjęciu na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy decyduje kolejność zgłoszeń

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kwalifikacja: PROWADZENIE SPRZEDAŻY HAN.01
KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE SPRZEDAWCA 522301
NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie sprzedawca w formie kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:
1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 1-1,5 roku (2 lub 3 semestry), zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu - piątek, sobota

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:
Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji, „Prowadzenie działań handlowych HAN.02” oraz wykształcenia średniego /jeżeli nie posiada*/ może uzyskać tytuł TECHNIK HANDLOWIEC.

PLAN NAUCZANIA

1. Towar jako przedmiot handlu
2. Organizacja i techniki sprzedaży
3. Obsługa klientów
4. Przedsiębiorca w handlu
5. Język obcy w działalności handlowej
6. Sprzedaż towarów
7. Prowadzenie sprzedaży – zajęcia praktyczne

*wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Grajewie
Podanie do pobrania - Adobe Reader *.pdf

zgłoś się do sekretariatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie
Wojewodzin 52
w godzinach od 7:00 do 15:00 (poniedziałek – piątek),
tel. 86 272 22 31

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Kwalifikacja: PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ ROL.04
KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE ROLNIK 613003
NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie rolnik w formie kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:
1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
4) obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 1-1,5 roku (2 lub 3 semestry), zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu - piątek, sobota

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:
Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji, „Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej ROL.10” oraz wykształcenia średniego /jeżeli nie posiada*/ może uzyskać tytuł TECHNIK ROLNIK.

Słuchacz po ukończeniu kursu może wykonywać prace związane z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej, prowadzić i obsługiwać pojazdy, maszyny i urządzenia rolnicze, prowadzić sprzedaż produktów rolnych i zwierząt gospodarskich.

PLAN NAUCZANIA

1. Produkcja roślinna
2. Produkcja zwierzęca
3. Technika i bhp w rolnictwie
4. Język obcy w rolnictwie
5. Przepisy ruchu drogowego
6. Podstawy działalności gospodarczej
7. Zajęcia praktyczne

*wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Grajewie
Podanie do pobrania - Adobe Reader *.pdf

zgłoś się do sekretariatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie
Wojewodzin 52
w godzinach od 7:00 do 15:00 (poniedziałek – piątek),
tel. 86 272 22 31

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kwalifikacja: WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH BUD.12
KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE MURARZ - TYNKARZ 711204
NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie sprzedawca w formie kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;
3) wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
5) wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 1-1,5 roku (2 lub 3 semestry), zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu - piątek, sobota

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:
Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji, "Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów BUD.14" oraz wykształcenia średniego /jeżeli nie posiada*/ może uzyskać tytuł TECHNIK BUDOWNICTWA.

PLAN NAUCZANIA

1. Materiałoznawstwo i technologia robót murarskich i tynkarskich
2. Rysunek zawodowy
3. Język obcy zawodowy w robotach murarskich i tynkarskich
4. Działalność gospodarcza w budownictwie
5. Roboty murarskie i tynkarskie – zajęcia praktyczne

*wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Grajewie
Podanie do pobrania - Adobe Reader *.pdf

zgłoś się do sekretariatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie
Wojewodzin 52
w godzinach od 7:00 do 15:00 (poniedziałek – piątek),
tel. 86 272 22 31

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Kwalifikacja: PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE DAŃ HGT.02
KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE KUCHARZ 512001
NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie sprzedawca w formie kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:
1) przechowywania żywności;
2) sporządzania potraw i napojów;
3) wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 1-1,5 roku (2 lub 3 semestry), zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu - piątek, sobota

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:
Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji, „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych HGT.12” oraz wykształcenia średniego /jeżeli nie posiada*/ może uzyskać tytuł TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH.

PLAN NAUCZANIA

1. Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
2. Działalność gospodarcza w gastronomii
3. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
4. Język obcy w gastronomii
5. Procesy technologiczne w gastronomii
6. Gastronomia w praktyce – zajęcia praktyczne

*wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Grajewie
Podanie do pobrania - Adobe Reader *.pdf

zgłoś się do sekretariatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie
Wojewodzin 52
w godzinach od 7:00 do 15:00 (poniedziałek – piątek),
tel. 86 272 22 31

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kwalifikacja: PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ EKA.04
KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE EKONOMISTA 331403
NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

Cele kształcenia w zawodzie ekonomista w formie  kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:
1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
2) obliczania podatków;
3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 1-1,5 roku (2 lub 3 semestry), zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu - piątek, sobota

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:
Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.
Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji, „Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych EKA.05” oraz wykształcenia średniego /jeżeli nie posiada*/ może uzyskać tytuł TECHNIK EKONOMISTA.

PLAN NAUCZANIA

1. Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej
2. Statystyka i analiza ekonomiczna
3. Język obcy zawodowy w branży ekonomicznej
4. Działalność przedsiębiorstwa
5. Kadry i płace
6. Praktyki zawodowe

*wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Grajewie
Podanie do pobrania - Adobe Reader *.pdf

zgłoś się do sekretariatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie
Wojewodzin 52
w godzinach od 7:00 do 15:00 (poniedziałek – piątek),
tel. 86 272 22 31

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

W Branżowej Szkole I Stopnia o trzyletnim cyklu kształcenia dla wszystkich zawodów absolwenci gimnazjum mogą zdobywać kwalifikacje w zawodach:

 • betoniarz-zbrojarz
 • cukiernik
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik
 • fryzjer
 • kamieniarz
 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • dekarz
 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • elektronik
 • murarz-tynkarz
 • ogrodnik
 • piekarz
 • rolnik
 • sprzedawca
 • stolarz
 • ślusarz
 • wędliniarz
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • tapicer
 • elektryk. 

Zajęcia lekcyjne w szkole odbywają się 3 dni w tygodniu. W pozostałe 2 dni młodzież uczęszcza na zajęcia praktyczne do zakładów z którymi podpisała umowę o pracę. Nauka zawodu odbywa się na statusie pracownika młodocianego. Za swoją prace uczniowie otrzymują wynagrodzenie i korzystają z urlopu wypoczynkowego.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Zawód: Technik rolnik

Nauka w szkole trwa 4 lata i umożliwia zdobycie następujących  kwalifikacji w zawodzie:

RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej
RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

O rozwoju naszego rolnictwa decydować będą relacje między zasobami czynników wytwórczych, technologią wytwarzania, poziomem umiejętności rolników i rozwiązaniami instytucjonalnymi.

Szkoła ta wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom i kształci techników rolników. Dobre przygotowanie ogólnorolnicze i zdobycie specjalności branżowej umożliwia absolwentom łatwe przystosowanie się do warunków w każdym zakładzie pracy związanym bezpośrednio lub pośrednio z rolnictwem. W programie szkoły uwzględnia się funkcje jaką pełni kobieta i mężczyzna w gospodarstwie.

Wszyscy uzyskują przygotowanie w zakresie mechanizacji rolnictwa, zdobywają prawo jazdy kategorii T oraz mogą zdobyć uprawnienia kombajnistów, uczą się prac ślusarskich, stolarskich, obsługi i naprawy sprzętu technologicznego w gospodarstwie rolnym, zdobywają umiejętności obsługi komputera. Szkoła utrzymuje szerokie kontakty z organizacjami proekologicznymi i rolnikami ekologicznymi z Niemiec i Holandii dzięki temu istnieje możliwość wyjazdu na praktyki zagraniczne.

Językiem obcym nauczanym w naszej szkole jest język niemiecki, język rosyjski i język angielski.

Absolwenci otrzymują (bezpłatnie) zaśwadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

W trakcie nauki uczniowie (za niewielką odpłatnością) mają możliwość zdobycia uprawnienia do obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych i sieczkarni samojezdnych.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Technik architektury krajobrazu

Nauka w szkole trwa 4 lata i umożliwia zdobycie kwalifikacji:

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie:

 • w biurach projektowych
 • w instytucjach nadawczych i naukowych
 • w jednostkach administracji samorządowej
 • w szkółkach drzew i roślin ozdobnych
 • założyć własną działalność w zakresie zakładania terenów zielonych
 • podjąć dalszą naukę na studiach wyższych

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Buduj swoją przyszłość na dobrych fundamentach zawodowych

TECHNIK BUDOWNICTWA

Szkoła adresowana jest do uczniów, którzy chcą zdobyć atrakcyjny, ciekawy i dobrze płatny zawód, który ma ogromne znaczenie dla gospodarki kraju. Nauka w szkole trwa 4 lata i umożliwia zdobycie następujących kwalifikacji w zawodzie:

 1. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 2. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
 3. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji projektowej

Czym zajmuje się technik budownictwa?

 • kieruje robotami budowlanymi
 • prowadzi dokumentację budowy
 • przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa
 • sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej
 • sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe wykonuje inwentaryzacje budowlane
 • samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian

Gdzie może pracować technik budownictwa?

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik budownictwa jest przygotowanie absolwenta do:

 • prowadzenia robót budowlanych
 • opracowywania dokumentacji budowlanej
 • kierowania zespołami (przy wznoszeniu budowli)
 • sporządzania obmiarów i kosztorysów
 • sporządzanie ofert przetargowych
 • sprawowania nadzoru budowlanego

Przygotowanie zawodowe technika budownictwa pozwala na podjęcie pracy w:

 • w wytwórniach prefabrykatów
 • laboratoriach
 • w państwowym nadzorze budowlanym
 • w administracjach budynków
 • w biurach projektów jako asystent projektanta, a po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, jak również prowadzenie własnej firmy budowlanej

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zawód Technik Hotelarstwa przygotowuje młodzież do przyszłej pracy w trzech dziedzinach a mianowicie w:

 • hotelarstwie
 • gastronomii
 • turystyce

Uczniowie oprócz przedmiotów ogólnych zdobywają swoją wiedzę na przedmiotach zawodowych takich jak:

 • podstawy ekonomiczne i prawnie
 • zasady żywienia i technologia gastronomiczna
 • obsługa konsumenta
 • organizacja i technika pracy
 • technika pracy biurowej
 • język obcy zawodowy
 • usługi turystyczne
 • podstawy rachunkowości i finansów
 • marketing w hotelarstwie

Dla uczniów przewidziane są zajęcia praktyczne w hotelach różnych kategorii. Również w klasie trzeciej przewidziane jest odbywanie praktyki zawodowej w wybranych hotelach, najczęściej „wysoko gwiazdkowych”.
Nauczyciele przedmiotów zawodowych organizują wycieczki dla młodzieży w celu zwiedzania luksusowych hoteli i poznawania ich organizacji, a także w celu nawiązania odpowiednich kontaktów związanych z odbywaniem praktyki lub znalezieniem przyszłej pracy. 

Absolwenci mogą być zatrudnieni we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich a także w przedsiębiorstwach żeglugowych, lotniczych, turystycznych, uzdrowiskach oraz w administracji państwowej zajmującej się usługami hotelarskimi. Szkoła przygotowuje również do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w hotelarstwie.

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Zawód: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych – to zawód w którym nabędziesz umiejętności w zakresie:

- sporządzania potraw i napojów dla konsumentów o różnorodnych gustach kulinarnych,
- dekorowania i ekspediowania potraw i napojów,
- planowania żywienia dla różnych grup ludności,
- planowania i organizowania usług gastronomicznych typu - wesela, bale,
- posługiwania się językiem obcym zawodowym,
- obsługi konsumentów różnymi metodami,
- organizowania i nadzorowania obsługi konsumenta,
- obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych,
- prowadzenia własnej działalności gastronomicznej.

Po ukończeniu szkoły będziesz mógł pracować min. w:
* zakładach zbiorowego żywienia typu:
   - restauracje, kawiarnie, bary,
   - domy wypoczynkowe, stołówki,
* usługach cateringowych,
* we własnym zakładzie gastronomicznym np. pizzerii.

System rynkowy w Polsce spowodował zapotrzebowanie na niektóre z wymienionych specjalizacji. Szkoła ta wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom i kształci techników w/w specjalizacji. Dobre przygotowanie żywieniowca pozwoli absolwentom łatwo przystosować się do warunków w zakładach żywieniowych. W ramowym planie nauczania m.in. uwzględnia się zasady racjonalnego żywienia, co pozwoli na zmniejszenie zachorowań na choroby cywilizacyjne. Rozwój wolnego rynku będzie wymagał zapotrzebowania na produkty i surowce bardziej przetworzone, łatwe w przygotowaniu czyli przyspieszy rozwój gastronomii. Szkoła przygotowuje właściwie fachowców w odpowiedniej branży. W programie szkoły jest możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii B oraz umiejętność obsługi komputera. Językiem obcym jest język niemiecki i angielski.

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

Odnawialne źródła energii

To źródła energii, których używanie nie wiąże się z ich długotrwałym brakiem, a ich odnowa trwa krótko. Źródła te charakteryzuje niewyczerpalność i ogólnodostępność.

 1. Biomasa: rośliny energetyczne (pelety, brykiety, zrębki) – kotły do spalania biomasa
 2. Energia wiatru – turbiny wiatrowe
 3. Energia słoneczna: kolektory słoneczne (powietrzne i wodne), ogniwa fotowoltaiczne
 4. Energia wody
 5. Energia geotermalna: geotermalne zakłady ciepłownicze, pompy ciepła

 

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Technik weterynarii

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa;
 • prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

spacer

Zaloguj się:

Użytkowników:
20
Artykułów:
401
Odsłon artykułów:
1312880

Gościmy:

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.