Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Maj to czas obchodów trzech ważnych świąt narodowych – Święto Pracy, Dzień Flagi Narodowej oraz święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święta te są wpisane w tożsamość narodową wszystkich Polaków, dlatego Hufiec Pracy w Grajewie włączył się do akcji pt. ,,Kotylion na Święto Flagi’’ o zasięgu wojewódzkim oraz ogłosił konkurs fotograficzny pt. „Polska flaga w obiektywie”.

Uczniowie BS I St. i jednocześnie uczestnicy Hufca Pracy w Grajewie kreatywnie celebrowali dziedzictwo kulturowe wykonując kotyliony narodowe, a następnie rozdając je w ważnych punktach miasta. Rozety okazały się inspiracją do rozmowy o Polsce, pogłębienia wiedzy na temat historii, kultury i tradycji. Własnoręcznie zrobione kotyliony młodzież wręczała mieszkańcom Grajewa zachęcając do uczczenia majowych świąt. Uczestnicy Hufca Pracy zostali serdecznie przyjęci przez Burmistrza Miasta Grajewo pana Dariusza Latarowskiego, Dyrektor MOPS w Grajewie panią Barbarę Pieńkowską, lokalnych pracodawców oraz mieszkańców miasta.

Kolejnym działaniem dotyczącym kształtowania postaw patriotycznych młodzieży było ogłoszenie konkursu fotograficzny pt. „Polska flaga w obiektywie”. Do jednostki wpłynęło wiele prac ukazujących wrażliwość estetyczną młodych ludzi w kontekście symboliki narodowych barw oraz obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Cele konkursu to przede wszystkim popularyzacja nowatorskich i przyjaznych uczestnikom form kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich oraz wzrost świadomości i emocjonalnego przywiązania do tożsamości narodowej. Działania rozwijające wśród młodych ludzi postawy patriotyczne są ważnym elementem procesu opiekuńczo – wychowawczego, jakim uczestnicy OHP są objęci podczas całego pobytu w jednostce.

Tekst: Magdalena Sawicka – komendant HP w Grajewie, Anita Suchodolska – wychowawca HP w Grajewie
Zdjęcia: kadra i uczestnicy HP w Grajewie