Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Informuję, że wszyscy kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia (listy były wywieszone 5. lipca 2019 r.) do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Wojewodzinie, którzy złożyli oryginały świadectw zostali przyjęci do szkół przez siebie wybranych. Listy kandydatów przyjętych są wywieszone w szkole.
W technikum na podbudowie gimnazjum utworzona została klasa pierwsza dwuzawodowa: technik żywienia i usług gastronomicznych i technik rolnik.
W technikum na podbudowie szkoły podstawowej zostały utworzone dwie klasy pierwsze:
- klasa dwuzawodowa: technik weterynarii i budownictwa,
- klasa jednozawodowa: technik żywienia i usług gastronomicznych.
W Branżowej Szkole I stopnia utworzono:
- jedną klasę wielozawodową na podbudowie gimnazjum,
- jedną klasę wielozawodową na podbudowie szkoły podstawowej.

Wszyscy uczniowie, którzy złożyli wnioski o przyjęcie do internatu otrzymają w nim miejsce. W drugiej połowie sierpnia zostaną wysłane do nich listy z informacją o terminie zakwaterowania.
Jeśli ktokolwiek z kandydatów zamierza zamieszkać w internacie, a nie złożył jeszcze wniosku powinien zrobić to niezwłocznie - jest to ważne do planowania pracy wychowawczej w internacie.

Listy podręczników do naszych szkół znajdują się w zakładce „dla ucznia” na stronie szkoły:
http://www.zs.wojewodzin.pl/dla-ucznia/wykaz-podr%C4%99cznik%C3%B3w.html
Absolwentów szkoły podstawowej informuję, że nie wszystkie podręczniki są już dostępne w wydawnictwach; dlatego proszę zaglądać do zakładki, bo listy te będą aktualizowane, gdy nauczyciel dokona wyboru. Absolwentów gimnazjum informuję, że w pierwszym tygodniu nauki biblioteka szkolna organizuje kiermasz używanych podręczników, a więc będzie możliwość odkupienia ich od starszych uczniów.

Komunikat na temat organizacji uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego ukaże się w połowie sierpnia. Na razie tylko informacja, że uroczysty apel rozpocznie się o godz. 9.00.

Tymczasem – ciepłych, słonecznych wakacji!

Zdzisława Choynowska - dyrektor ZS w Wojewodzinie