Wojewodzin 52
19- 200 Grajewo
tel./fax. 86-272-22-31
INTERNAT - tel. 0-86 272-31-80 (w dni robocze)
szukaj na stronie:

Zespół Szkół w Wojewodzinie

Zapraszamy w nasze progi...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
 • Technik Hotelarstwa

  Technik Hotelarstwa

 • Technik Weterynarii

  Technik Weterynarii - Nowość

 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

  Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 • Technik Budownictwa

  Technik Budownictwa

 • Technik Rolnik

  Technik Rolnik

 • Branżowa Szkoła I stopnia

  Branżowa Szkoła I stopnia

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Dotyczy uczniów po ukończeniu ośmioletnej szkoły podstawowej

Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących

Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia - aktualizacja 02.07.2020

Zapisy dotyczące podręczników z przedmiotów ogólnokształcących będą aktualizowane systematycznie po dokonaniu wyboru przez nauczyciela.

Dotyczy uczniów po ukończeniu gimnazjum

Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących

Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia

Podręczniki do przedmiotów zawodowych po ukończeniu gimnazjum

Technik Budownictwa

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technik Hotelarstwa

Technik Rolnik

Podręczniki do przedmiotów zawodowych po ukończeniu ośmioletnej szkoły podstawowej

 Technik Weterynarii

Zapisy dotyczące podręczników z przedmiotów zawodowych będą aktualizowane systematycznie po ukazaniu się publikacji i wyborze przez nauczyciela zawodu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Mieliśmy dzisiaj okazję do ostatniego w tym roku spotkania się w szkole; o wyznaczonych godzinach wychowawcy spotkali się ze swoimi uczniami, by wręczyć świadectwa promocyjne. Mimo prawie trzymiesięcznej waszej nieobecności w szkole wychowawcy wskazali wielu uczniów, którzy za swoją pracę zasłużyli na pamiątkowe wyróżnienia. Rozdanych zostało dzisiaj ok. 50. Nagród książkowych za bardzo dobre wyniki w nauce i za działalność na rzecz szkoły (ze względu na ilość nie sposób wymienić wszystkich, ale postaraliśmy się utrwalić was na zdjęciach).
W sposób szczególny zostali wyróżnieni uczniowie za zaangażowanie w naukę zawodu. Na podstawie regulaminu nauczyciele zawodu zaproponowali, aby statuetką „Zawodowiec z Pasją” wyróżnić w zawodzie:

technik żywienia i usług gastronomicznych:
Emilię Szymanowską
Katarzynę Borkowską
Adama Poniatowskiego
Joannę Bagińską

technik budownictwa:
Kamila Fidurę
Daniela Puhacewicza

technika hotelarstwa:
Edytę Malinowską

fryzjer w Branżowej Szkole I stopnia:
Ewę Chmielewską

Wyłonieni zostali też kandydaci do stypendium Prezesa Rady Ministrów (regulamin na stronie szkoły). W czteroletnim technikum kandydatką została: Sylwia Chrzanowska – klasa III technik hotelarstwa ze średnia 5,00. W pięcioletnim technikum kandydatką została: Weronika Łojewska – klasa I technik budownictwa ze średnią ocen 4,85. Gratulujemy!

Koniec roku to również często czas pożegnań. W tym roku zakończyła pracę w szkolnej bibliotece i przechodzi na emeryturę Pani Grażyna Jarosińska, której podziękowania i życzenia złożyły przedstawicielki społeczności szkolnej. Dziękujemy Pani Grażyno za 35 lat pracy; była Pani wzorem nauczyciela bibliotekarza; życzymy ciekawych pomysłów na wykorzystanie czasu na emeryturze.

Wszystkim życzymy udanych, słonecznych i zdrowych wakacji.

Dyrekcja szkoły: Zdzisława Choynowska, Ryszard RogińskiGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Szanowni Państwo Dyrektorzy !

informujemy, że od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Oznacza to, że uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek od najbliższego poniedziałku, tj. od 29 czerwca br., realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Biorąc pod uwagę, że udział w zajęciach praktycznych u pracodawców dla ucznia będącego młodocianym pracownikiem jest obowiązkiem, uprzejmie proszę o pilne poinformowanie wszystkich uczniów Państwa szkoły będących młodocianymi pracownikami o tym obowiązku.

Przypominamy jednocześnie, że podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Z wyrazami szacunku
Urszula Martynowicz
Dyrektor Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informacja o egzaminach poprawkowych z przedmiotów

Egzaminy poprawkowe dla uczniów z poszczególnych przedmiotów odbędą się w dniach 25-26 sierpnia 2020 r. (wtorek, środa) wg zamieszczonego poniżej harmonogramu. Uczniowie którzy jeszcze nie mają zagadnień z danego przedmiotu otrzymają je drogą elektroniczną (poczta w e-dzienniku lub prywatna ucznia), w szczególnych przypadkach (np. problemy z pocztą) proszę kontaktować się telefonicznie przez sekretariat szkoły (tel. 86 272 22 31) z nauczycielem przedmiotu.

Harmonogram egzaminów poprawkowych plik Adobe Reader *pdf.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Drodzy uczniowie w dniu 26 czerwca 2020 r. będziecie mieć możliwość odbioru świadectwa i spotkania się w gronie klasy z wychowawcą oczywiście przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Ustalam następującą kolejność:

 • 8.00 – klasa III TŻB w sali gimnastycznej,
 • 9.00 – klasa III BS w stołówce internatu,
 • 9.30 – klasa III TRH w sali gimnastycznej,
 • 10.00 – klasa II BS w stołówce internatu,
 • 11.00 - klasa II TŻRB w sali gimnastycznej,
 • 12.00 – klasa I TŻR w sali gimnastycznej,
 • 13.00 – klasa I TBW_SP w stołówce internatu,
 • 13.00 – klasa I TŻ_SP w sali gimnastycznej.

Uczniowie klas pierwszych BS I o terminie odbioru świadectw zostaną poinformowani odrębnie przez e-dziennik.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Proszę zapoznać się z harmonogramem egzaminów: sesja czerwiec 2020. Szczegółowy grafik zdających egzaminy praktyczne wykonawcze znajdziecie w wiadomościach w e-dzienniku. Proszę też postępować w dniu egzaminu zgodnie z przyjętymi procedurami bezpieczeństwa.

Dyrektor szkoły - Zdzisława Choynowska

Harmonogram część pisemna *.pdf

Harmonogram część praktyczna *.pdf

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Drodzy uczniowie!
Od poniedziałku 1. czerwca 2020 będziecie spotykać się w szkole z nauczycielami w celu weryfikacji wiedzy i umiejętności nabytych podczas kształcenia na odległość. Chociaż zasady bezpieczeństwa, których musimy przestrzegać są coraz mniej restrykcyjne, to jedna nadal obowiązują. Zapoznajcie się procedurą zachowania się w szkole, aby konsultacje czy egzaminy były dla was i nauczycieli bezpieczne. Do zobaczenia w szkole.

Zarządzenie *.pdf

Załącznik do zarządzenia *.pdf

Ocena użytkowników: 2 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nabór na rok szkolny 2020/2021 rozpoczęty

Kandydatów do naszych szkół: Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia uprzejmie informujemy, że ustaliliśmy terminarz postępowania rekrutacyjnego. Prosimy o wykonywanie kolejnych kroków wg instrukcji, usprawni to naszą pracę przy rekrutacji.
Formularz podania (wniosku) można pobrać poniżej, ale też będą dostępne gotowe druki w sekretariatach waszych szkół.

Serdecznie zapraszamy codziennie w godzinach od 7.00 do 15.00.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego - Adobe Reader *.pdf

W obecym stanie epidemii podanie do klasy pierwszej można pobrać w wersji edytowalnej (poniżej link) i wysłać bez podpisu jako załącznik na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. /w temacie wiadomości proszę wpisać wybrany kierunek kształcenia/

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej - wersja edytowalna *.doc

Podanie do pobrania - Adobe Reader *.pdf

Ulotka informacyjna - Adobe Reader *.pdf

KONTAKT:

Tel. 86-272-22-31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona szkoły: www.zs.wojewodzin.pl

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku

Na podstawie:
- art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.)
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
- § 11 i ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2020 r. *.pdf

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ PODCZAS EGZAMINU! *.jpg

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2020 r. *.pdf

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Drodzy Absolwenci!

Nikt z naszego szkolnego kręgu nie przypuszczał, że życie napisze taki scenariusz pożegnania.
Dla szkoły, zawsze tętniącej gwarem to naprawdę straszna chwila; brakuje nam wszystkim tego spotkania; czekaliście na nie obserwując starszych żegnających się ze szkoła kolegów i na pewno wyobrażaliście sobie jak to będzie wyglądać w waszym wykonaniu. Wielka pustka; brakuje żywych słów wypowiadanych przez nas do was i odwrotnie. Brakuje tej rundki wokół szkoły, gdy młodsi patrzą i zazdroszczą, brakuje uścisków i słów wypowiadanych przy indywidualnych pożegnaniach z nauczycielami - każdy wtedy stara się przekazać coś osobistego, jakieś szczególne wspomnienie, przesłanie... Nam też brakuje słów od was, bo przecież żyjemy dla takich chwil...
Jedno jest pewne – przejdziecie do historii ludzkości jako „rocznik z koronawirusem”, a swoim dzieciom i wnukom będziecie opowiadać, że: „kiedy ja kończyłem szkołę średnią na świecie panowała zaraza i...”:-).
Bardzo pięknie pożegnały się z wami Wychowawczynie: Pani Bożena Groszyk i Pani Karolina Obuchowska. Postarały się, w miarę możliwości i sytuacji, oddać emocje, które zgromadziły przez cztery lata; praca z wami zawsze pozostawia trwały ślad w pamięci nauczycieli i tylko od Was zależy jaki to będzie ślad; po przeczytaniu ich słów myślę, że zapisaliście się w ich pamięci pozytywnie. Ciepłe słowa napisała do Was Pani Olena Levchynska, Pani Ewelina Jagłowska, a myślę, że z czasem dołączą się i inni Nauczyciele.
Dziękuję Wam za każdą waszą aktywność w szkole; Gosi Walickiej, Paulinie Ardzińskiej, Jakubowi Downarowi za reprezentowanie szkoły w różnych apelach, uroczystościach w poczcie sztandarowym, za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, za piękne apele przez cztery lata, za sympatyczny uśmiech na co dzień i życzliwość, za zaangażowanie w zajęcia praktyczne. Wymienię teraz wszystkich, którzy za to powyższe otrzymali od różnych nauczycieli pamiątki książkowe: Jakub Downar, Paulina Ardzińska, Walicka Małgorzata, Weronika Ziemkiewicz, Magdalena Dobrzycka, Alicja Kurawiec, Jonatan Kropiewnicki, Erwin Suszczyński, Klaudia Smolińska, Brzostowska Martyna, Gutowska Justyna, Kupis Adrianna, Piaszczyńska Karolina, Zaborowski Adam.

Statuetki za najlepiej zdane egzaminy zawodowe otrzymali:
- Paweł Pietruchowski, Adam Chałustowski – w zawodzie technik budownictwa,
- Magdalena Dobrzycka, Weronika Ziemkiewicz – w zawodzie technik żywienia,
- Karolina Piaszczyńska - w zawodzie technik hotelarstwa,
- Adam Zaborowski – w zawodzie technik rolnik.

Najwyższą średnią i świadectwo z paskiem uzyskała Małgorzata Walicka.

Gratuluję Wszystkim ukończenia szkoły, życzę sukcesów i dobrego życia i miłych wspomnień z czasów nauki w ZS w Wojewodzinie.

Zdzisława Choynowska

Szanowna Dyrekcjo! Drodzy wychowawcy i nauczyciele! Koleżanki i koledzy!

Dzisiaj jest ostatni dzień, który spędzamy w tej szkole. Szkole pełnej wspomnień, w szkole, której przeżyliśmy cztery lata naszego życia. W imieniu tegorocznych absolwentów chcielibyśmy wyrazić słowa uznania dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do naszego sukcesu edukacyjnego. Wielkie ukłony kierujemy do dyrekcji naszej szkoły. Podziękowania płynące z głębi naszego serca należą się również wszystkim nauczycielom, którzy przez te lata towarzyszyli nam dzień w dzień. Oni najlepiej wiedzą o naszych sukcesach i porażkach. Widzieli na naszych twarzach radość, a czasami smutek, ale zawsze starali się nas wspierać na duchu. Okazaliście nam mnóstwo cierpliwości i wyrozumiałości.
Drodzy nauczyciele, cudowni wychowawcy! Dziękujemy! Tylko Wam zawdzięczany, że wszyscy z nas zdołali ukończyć szkołę. Wiemy, ile trudu Was to kosztowało. Mamy nadzieję, iż nasze błędy i niedociągnięcia szybko znikną z Waszej pamięci, a zapiszemy się tam tylko z dobrej strony.

Maturzyści


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W obecnej sytuacji, która raczej prędko nie ulegnie zmianie upraszczamy rekrutację wstępną.

W I etapie wystarczy:
1) pobrać podanie ze strony szkoły (dla uczniów zakładka po lewej stronie: Rekrutacja - Oferta edukacyjna 2020/2021 lub Terminy i warunki przyjęcia, dla słuchaczy KKZ zakładka po prawej stronie: Kursy kwalifikacyjne - Terminy rekrutacji)  w pliku edytowalnym WORD,
2) wypełnić pola zgodnie z instrukcją,
3) odesłać pocztą e-mail bez podpisu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zdjęcia dołączycie w II etapie – razem ze świadectwem ukończenia szkoły, wtedy też trzeba będzie podpisać wysłane podanie.

Obecnie nowe terminy rekrutacji w związku z sytuacją ma ogłosić MEN, ale tak naprawdę możecie już to robić – nic nie stoi na przeszkodzie.

Informacja o ofercie edukacyjnej na stronie szkoły i na szkolnym Facebooku. ZAPRASZAMY

Choynowska Zdzisława - Dyrektor szkoły

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021

TECHNIKUM

Nauka trwa 5 lat. Absolwenci po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskują tytuł technika danej specjalności.

 1. Technik żywienia i usług gastronomicznych
 2. Technik hotelarstwa
 3. Technik budownictwa
 4. Technik weterynarii
 5. Technik rolnik

Branżowa Szkoła I Stopnia (wielozawodowa):  Nauka trwa 3 lata. Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w zakładach pracy. Absolwenci mogą kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia lub LO dla dorosłych.

30 zawodow

Kształcimy w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz, sprzedawca, fryzjer, ogrodnik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, stolarz, ślusarz, monter operator pojazdów rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych, przetwórca mięsa, betoniarz-zbrojarz, elektromechanik, rolnik, elektronik, kamieniarz, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych.

Warunki przyjęcia do szkoły:

O przyjęciu do szkoły decydować będzie suma punktów uzyskanych za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum, egzaminie gimnazjalnym oraz inne szczególne osiągnięcia.

Wymagane dokumenty:

 1. dwie fotografie,
 2. podanie o przyjęcie do wybranego typu szkoły,
 3. kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
 4. zaświadczenie OKE,
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym kierunku kształcenia

Absolwencie !

Proponujemy Tobie udział w:

 • w kursie umożliwiającym zdobycie prawa jazdy,
 • w praktykach zagranicznych,
 • w konkursach i olimpiadach przedmiotowych (uzyskanie wysokiej lokaty zapewnia indeks wyższej uczelni),
 • w zajęciach pozalekcyjnych (sportowych, teatralnych, komputerowych, plastycznych, tanecznych).

Do Twojej dyspozycji oddajemy:

 • internat (obecny koszt pełnego dziennego wyżywienia – 9,30 zł.),
 • 2 pracownie komputerowe, stały dostęp do Internetu,
 • bibliotekę z czytelnią multimedialną
 • dużą salę gimnastyczną i siłownię,
 • boiska do piłki nożnej, siatkówki oraz korty tenisowe.

Do pbrania:

W obecym stanie epidemii podanie do klasy pierwszej można pobrać w wersji edytowalnej (poniżej link) i wysłać bez podpisu jako załącznik na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. /w temacie wiadomości proszę wpisać wybrany kierunek kształcenia/

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej - wersja edytowalna *.doc

Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej *.pdf

Ulotka informacyjna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Mija kolejny tydzień nauki na odległość, z relacji Nauczycieli wynika, że i Oni i Wy – radzicie sobie z tym trudnym sposobem nauki dość dobrze. Jednak rozwijając ten temat, nauczyciel dodają, że jest podobnie jak w tej normalnej szkolnej rzeczywistości, tzn. solidni uczniowie i wcześniej, i teraz są solidni, a „migający się” od nauki wcześniej – i teraz stosują różne uniki.

Podsumowując: podejście uczniów do nauki nie zmieniło się, ale i wymagania nauczycieli również się nie zmieniły. Oceny jak zwykle weryfikują wspólną pracę.

Prosiłam wychowawców, by zapytali was, czy macie trudności z dostępem do komputera; po to, by pomóc wam, w miarę możliwości ten problem rozwiązać.

Ponawiam teraz, już bezpośrednio, tę gotowość szkoły do pomocy; proszę dzwonić bezpośrednio do szkoły i zapoznać się z poniższym Zarządzeniem Dyrektora Szkoły regulującym zasady organizacji takiej pomocy.

Pozdrawiam Rodziców i Uczniów; Zdzisława Choynowska - dyrektor

Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Zespołu Szkół im. ks. J. K. Kluka w Wojewodzinie z dnia 16.04.2020 r.

Regulamin do Zarządzenia Nr 9/2020

Wniosek i umowa o użyczenie laptopa

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od dzisiaj 25 marca 2020 r. w Zespole Szkół w Wojewodzinie, podobnie jak we wszystkich szkołach w Polsce, obowiązuje szczególna organizacja wykonywania zadań, bo odbywa się za wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Co to oznacza dla Państwa dzieci – naszych uczniów? Mają oni obowiązek uczyć się wykorzystując wszystkie proponowane przez nauczycieli metody, formy przekazu wiedzy i umiejętności. Będą z tego rozliczani – nauczyciele będą oceniać ich postępy. Państwa rola polega na mobilizowaniu ich do nauki. Wszystkie zasady regulujące ten niecodzienny proces nauczania zawarte są Zarządzeniach Dyrektora: dla uczniów Technikum i uczniów BS I. Będą one obowiązywały w czasie trwania obecnego stanu w Polsce.

Proszę Państwa o uważne zapoznanie się z Zarządzeniem dla szkoły, do której uczęszcza Państwa dziecko po to, aby nie było problemów, gdy obowiązywanie obecnych przepisów będzie się przedłużać i przyjdzie nam wystawić na podstawie nich oceny końcowe. To naprawdę może się wydarzyć!

Te same dokumenty zostały wysłane naszym uczniom za pośrednictwem e-dziennika. Dla dyrektora szkoły, odebranie przez nich tej wiadomości jest równoznaczne w obecnej sytuacji, z przyjęciem do wiadomości nowych uregulowań. Nauczyciel przedmiotów również wyślą im zmodyfikowane do sytuacji przedmiotowe zasady oceniania.

Ważne jest, aby dopilnowali Państwo odbierania przez nich tych wiadomości! Jeśli będę widziała, że jakiś uczeń tego nie robi, lub zgłoszą mi to nauczyciele – będę prosić o skontrolowanie sytuacji odpowiednie Służby. Uczniowie nie mają prawa opuszczać domu bez ważnego powodu! Dzisiaj wydano kolejne przepisy zaostrzające reżim domowy.

Drogi Rodzicu! Kliknij w wybrany link – przeczytaj - dzwoń jeśli masz pytania!

Zarządzenie nr 5/2020 dotyczące BS I

Zarządzenie nr 6/2020 dotyczące Technikum

Zdzisława Choynowska – dyrektor

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„We wtorek, 17 marca br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość. W najbliższych dniach wejdzie w życie rozporządzenie, które ureguluje organizację kształcenia wykorzystującego metody tzw. zdalnego nauczania.”

Drodzy Rodzice i Uczniowie

W tej chwili wychowawcy klasowi dzwonią do Rodziców naszych uczniów, aby uzyskać obiektywną informację nt. dostępu do komputera i do Internetu. Z informacji, które wychowawcy nadsyłają są bardzo pozytywne - prawie wszyscy uczniowie mają dostęp do komputera i Internetu; w zgłoszonych, pojedynczych przypadkach będę się kontaktować jutro, aby rozwiązać problem.

Drodzy rodzice! Musimy doprowadzić do tego, aby wszystkie wasze dzieci – nasi uczniowie mogli uczyć się w ten sposób, gdyż wszystko wskazuje na to, że uczniowie prędko do szkoły nie wrócą.

My, szkoła, nauczyciele czekamy na rozporządzenie i już myślimy o tym, jak realizować nowe tematy, jak oceniać na odległość itp.
Państwa – Rodziców proszę współpracę; odbieranie telefonów od nauczycieli, bo na pewno będziemy dzwonić widząc, ze uczeń nie loguje się na wskazany adres, do librusa i nie odbiera wiadomości od nauczycieli.

Proszę o sprawdzanie wiadomości na stronie http://zs.wojewodzin.pl/, a jeszcze częściej proszę sprawdzać wiadomości w e-dzienniku, bo ta droga kontaktu jest najlepsza, a przypuszczam, że od 25 marca będzie obowiązkiem.

Zdzisława Choynowska – dyrektor

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Na apelu, w środę 11 marca, przeczytałam wam, drodzy uczniowie komunikat ze strony MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/wiadomosci, którego tytuł brzmi: „Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych”.

W komunikacie wyraźnie jest powiedziane: „uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami (posiadający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego) nie uczęszczają do szkoły. Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły nie oznacza jednak zwolnienia z czasu nauki. Uczniowie ci w dniach tygodnia, w których dotychczas realizowali kształcenie w szkole realizują to kształcenie w domu, np. w formie samokształcenia lub z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez szkoły.”

Z niego wynika, że w dniach przypadającej nauki szkolnej zostajecie w domu, odbieracie wiadomości od swoich nauczycieli przez wiadomości w e-dzienniku i wykonujecie polecenia nauczycieli.

Mało tego, proszę zobaczyć, że kolejny komunikat https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych, który pozwolę sobie zacytować:
„W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).
Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami - młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.”

Zapowiada to wprowadzenie w najbliższym czasie przepisu, na podstawie, którego uczniowie będą zwolnieni i z tych dwóch lub trzech dni pracy. Jak tylko przepis zostanie wprowadzony – niezwłocznie poinformujemy.

Zdzisława Choynowska - dyrektor

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Więcej informacji dla rodzica i ucznia na stronie MEN.

Kliknij - link do strony MEN

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Apel z okazji Dnia Kobiet był miłym, kulturalnym wydarzeniem; uczniowie wraz ze swoją wychowawczynią - tutorem - świadomie użyłam tego określenia - panią Oleną Levchynską popisali się talentami aktorskimi, objawił się też talent wokalny. Widoczne było perfekcyjne przygotowanie wszystkich występujących i ich dbałość o szczegóły - reżyser wiedział, że są to podstawowe warunki sukcesu. Odsyłam na FB - tam można obejrzeć fragment występu. Brawo!

Zdzisława Choynowska

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Zajęcia językowe przygotowujące do staży w Pradze – wyjazd II 2020

Zakończył się cykl zajęć z języka angielskiego w ramach przygotowania do odbywania staży w Pradze, w maju 2020 r. Uczniowie klasy III Technikum uczący się w zawodach: technik hotelarstwa, budownictwa oraz żywienia i usług gastronomicznych pogłębiali swoją znajomość branżowego języka związanego z hotelarstwem i gastronomią i budownictwem.

Lista uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu 2020

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej - wyjazd 2020


Praga 2019 - staże zrealizowane

W dniach od 6 do 24 maja 2019 roku grupa 20 uczniów klasy III Technikum w Wojewodzinie odbywała staże zagraniczne w Pradze w ramach projektu „Eurotechnik” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe. Miejsca odbywania staży zostały starannie dobrane, są to renomowane obiekty hotelowe, gastronomiczne i przedsiębiorstwa budowlane w Pradze:
1. SEKORES K Jezu 1937/1, 143 00 Praha 12 - Chodov
2. CAPITAL TRUST Krizkva 65, 186 00 Praha 8- Karlin
3. EL CENTRO Maltezske nam. 293/9, 118 00 Praha 1 – MalaStrana
4. HOTEL HOFFMEISTER Pod Bruskou 144/7, 118 00 Praha 1 – MalaStrana
5. HOTEL LEONARDO Karoliny Svetle 323/27, 110 00 Praha 1 – Stare Mesto
6. HOTEL 987 Senovazne nam. 987/15, 110 00 Praha 2 – NoveMesto
7. HOTEL BARCELO FIVE Radlicka 3276/46, 150 00 Praha 5 – Andel

Zajęcia pedagogiczne w ramach przygotowania do staży w Pradze

W dniu 10.04.2019 r. odbyły się zajęcia pedagogiczne w ramach przygotowania do staży. Uczestnicy projektu pogłębiali swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej, ćwiczyli właściwe zachowanie się i rozwiązywanie sytuacji trudnych; motywowali się do osiągnięcia celu – jak najlepszego wykorzystania czasu stażu do zdobycia umiejętności zawodowych.

Spotkanie z uczestnikami projektu - przedstawienie miejsc staży

W dniu 08.04.2019 r. odbyło się spotkanie, na którym uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie zostali zapoznani z zakładami pracy, w których będą odbywać staże. Poznali również miejsce swojego zakwaterowania oraz infrastrukturę komunikacyjną Pragi.

Zajęcia kulturowe przygotowujące do wyjazdu na staże

W dniu 19.03.2019 r. odbyły się zajęcia przygotowujące uczniów do wyjazdu do stolicy Czech - Pragi. Prowadzący przybliżył młodzieży zachowania społeczne, zasady zachowania się w określonych sytuacjach i miejscach, w zakładach pracy, ważne różnice w normach zachowań dnia codziennego. Spostrzeżenia były bardzo konkretne i trafne, ponieważ osoba prowadząca mieszkała jakiś czas w Pradze.

Zajęcia językowe przygotowujące do staży w Pradze

Zakończył się cykl zajęć z języka angielskiego w ramach przygotowania do odbywania staży w Pradze. Uczniowie klasy III Technikum uczący się w zawodach: technik hotelarstwa, budownictwa oraz żywienia i usług gastronomicznych pogłębiali swoją znajomość branżowego języka związanego z hotelarstwem i gastronomią i budownictwem.

Spotkanie przygotowawcze z młodzieżą

W dniu 15.01.2019 r. odbyło się spotkanie z grupą uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie; przygotowanie dokumentów do rozmowy z partnerem czeskim.

Spotkania przygotowawcze z kadrą zarządzającą projektem

W dniu 23.11.2018 r. odbyło się drugie spotkanie kadry zarządzającej projektem, na którym poruszono m.in. formy promocji i upowszechniania projektu oraz ustalono datę spotkania informacyjnego z młodzieżą.

W dniu 07.11.2018 r. W biurze Projektu: Zespole Szkół w Wojewodzinie odbyło się spotkanie organizacyjne kadry zarządzającej projektem, na którym omówiono harmonogram realizacji działań przewidzianych do realizacji w projekcie "Eurotechnik".

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Eurotechnik"

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w stażach realizowanych w ramach projektu "Eurotechnik"

Opis projektu

Informacja o wyborze oferty z uzasadnieniem

Protokół udzielenia zamówienia na transport Wojewodzin-Wilno-Wojewodzin

Staże zrealizowane

W dniach od 7 do 25 maja 2018 roku uczniowie realizowali staże zagraniczne w Wilnie w ramach projektu „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Miejsca odbywania staży zostały starannie dobrane, są to renomowane obiekty hotelowe i gastronomiczne w Wilnie:
1. Ecotel, Slucko str. 8, Vilnius LT-09312, Lithuania
2. Restaurant “Rib Room”, Šeimyniškių st. 1, Vilnius, Lithuania
3. Radisson Blu Hotel Lietuva, Vilnius. Konstitucijos pr. 20, LT-09308, Vilnius, Lithuania
4. Karolina Park Hotel, Sausio 13-osios g. 2, LT-04343, Vilnius, Lithuania
5. Charlie Pizza (PC “VCUP”), Upės g. 9, Vilnius, Lithuania
6. La Crepe Restaurant, Gedimino pr. 13, Vilnius, Lithuania
7. Ratonda Centrum Hotels, A. Rotundo 1,LT-01110, Vilnius, Lithuania
8. Katpėdėlė Restaurant (shopping mall MADA)

Zajęcia pedagogiczne

W dniu 16.03.2018 r. odbyły się zajęcia pedagogiczne w ramach przygotowania do staży. Uczestnicy projektu pogłębiali swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej, ćwiczyli właściwe zachowanie się i rozwiązywanie sytuacji trudnych; motywowali się do osiągnięcia celu – jak najlepszego wykorzystania czasu stażu do zdobycia umiejętności zawodowych. Zajęcia prowadziła p. Wioletta Czaplicka pełniąca funkcję doradcy zawodowego  w szkole.

Zajęcia językowe przygotowujące do staży w Wilnie

Zakończył się cykl zajęć z języka angielskiego w ramach przygotowania do odbywania staży w Wilnie w maju 2018 r. Uczniowie klasy III Technikum uczący się w zawodach: technik hotelarstwa i żywienia i usług gastronomicznych pogłębiali swoją znajomość branżowego języka związanego z hotelarstwem i gastronomią.

Spotkanie z przygotowania kulturowego do zagranicznych staży w Wilnie

W dniu 18.12.2017r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” w ramach przygotowania kulturowego.
W związku z tym, że staże uczniowie odbędą w ośrodkach gastronomiczno-hotelarskich na Litwie jest to działanie szczególnie ważne, aby uczniowie mogli łatwiej odnaleźć się w nowych dla nich warunkach pracy i nauki.

Projekt zagranicznych staży realizowany jest ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podczas spotkania przedstawione zostały przez Partnera zagranicznego projektu - Global Ideas:
- informacje o Litwie i Wilnie;
- specyfice regionu oraz jego kulturze, zwyczajach, języku;
- przedstawione zostały przez partnera zagranicznego propozycje miejsc staży w Wilnie;
- przedstawione została oferta kulturowa uczestnikom staży z której mogą skorzystać podczas czasu wolnego;
- przeprowadzono rozmowy indywidualne z każdym z uczestników projektu mające na celu lepsze dopasowanie kompetencji możliwości uczniów z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorców na Litwie.

Spotkanie informacyjne przygotowujące do staży zagranicznych w Wilnie

W dniu 05.12.2017r. odbyło się spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” realizowanego przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podczas spotkania przedstawione zostały przez kadrę zarządzającą projektem:
- główne cele i założenia projektu;
- sprawy organizacyjne związane z realizacją staży zagranicą;
- doświadczenia poprzedniej grupy z pobytu na stażach w Wilnie;
- przedstawiono partnera zagranicznego oraz propozycje miejsc stażu w Wilnie.


Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

Powolanie Komisji Rekrutacyjnej

Rekrutacja do II części projektu rozpoczęta!

Rozpoczęła się rekrutacja uczestników do udziału w drugiej części projektu realizowanego przez Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Celem projektu jest:
- podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności praktycznych,
- podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji Zespołu Szkół w Wojewodzinie. Projektem są objęci uczniowie Technikum kształcący się w zawodach: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizacja projektu rozłożona jest na dwa kolejne lata szkolne; w maju ubiegłego roku staże odbywała pierwsza, 20- osobowa grupa uczniów.
W maju 2018 r. na takie staże wyjadą wyłonieni podczas rekrutacji, uczniowie obecnej klasy trzeciej Technikum.
Korzyści jakie odniosą uczniowie realizujący zagraniczne staże to:
- każdy uczestnik otrzyma oficjalny dokument EuropassMobility, wystawiony zgodnie z międzynarodowymi wymogami – w formie dwujęzycznej (polski i angielski). EuropassMobility potwierdzający realizację Europejskiej Ścieżki Kształcenia Zawodowego, stanowiący doskonały dowód zdobytych umiejętności praktycznych i językowych. Dwujęzyczna forma dokumentu pozwoli stażystom w skutecznym poszukiwaniu pracy nie tylko na rynku lokalnym (podlaskim) ale również i poza granicami Polski. Dokument ten umożliwi każdemu uczniowi, jako obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
- rozwinięcie umiejętności posługiwania się branżowym językiem angielskim w kontaktach z gośćmi hotelowymi,
- zdobycie certyfikatu potwierdzającego odbycie stażu wystawionego przez zakład pracy,
- zdobycie wiedzy o walorach turystycznych Litwy i regionu,
- zapewnienie zakwaterowania, kosztów podróży.
Dofinansowanie projektu z UE: 301 456,12 zł

Zdzisława Choynowska – dyrektor Zespołu Szkół w Wojewodzinie

Staże zrealizowane

W dniach od 8 do 26 maja 2017 roku uczniowie realizowali staże zagraniczne w Wilnie w ramach projektu „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Miejsca odbywania staży zostały starannie dobrane, są to renomowane obiekty hotelowe i gastronomiczne w Wilnie:

1. Artis Centrum hotels, Totoriu str. 23 LT01120, Vilnius, Lithuania
2. Ecotel, Slucko str. 8, Vilnius LT-09312, Lithuania
3. Restaurant “Rib Room”, Šeimyniškių st. 1, Vilnius, Lithuania
4. Ponas Tadas, Naugarduko g. 76, Naujamiestis, LT-03202 Vilnius, Lithuania
5. Ratonda Centrum Hotels, A. Rotundo 1,LT-01110, Vilnius, Lithuania
6. Charlie Pizza (PC “Ozas”), Ozo g. 18, Vilnius, Lithuania

Zajęcia pedagogiczne w ramach przygotowania do staży w Wilnie

W dniu 20.03.2017 r. odbyły się zajęcia pedagogiczne w ramach przygotowania do staży. Uczestnicy projektu pogłębiali swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej, ćwiczyli właściwe zachowanie się i rozwiazywanie sytuacji trudnych; motywowali się do osiągnięcia celu – jak najlepszego wykorzystania czasu stażu do zdobycia umiejętności zawodowych.

Zajęcia językowe przygotowujące do staży w Wilnie

Zakończył się cykl zajęć z języka angielskiego w ramach przygotowania do odbywania staży w Wilnie. Uczniowie klasy III Technikum uczący się w zawodach: technik hotelarstwa i żywienia i usług gastronomicznych pogłębiali swoją znajomość branżowego języka związanego z hotelarstwem i gastronomią.

Spotkanie z przygotowania kulturowego do zagranicznych staży w Wilnie

W dniu 17.01.2017r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” w ramach przygotowania kulturowego.
W związku z tym, że staże uczniowie odbywać będą w ośrodkach gastronomiczno-hotelarskich na Litwie jest to działanie niezbędne, aby uczniowie mogli łatwiej odnaleźć się w nowych dla nich warunkach pracy i nauki. Projekt zagranicznych staży realizowany jest ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Podczas spotkania przedstawione zostały przez Partnera zagranicznego projektu - Global Ideas:
- informacje o Litwie i Wilnie;
- specyfice regionu oraz jego kulturze, zwyczajach, języku;
- przedstawione zostały przez partnera zagranicznego propozycje miejsc stażu w Wilnie oraz kulturowej oferty podczas czasu wolnego uczestników staży;
- przeprowadzono rozmowy indywidualne z każdym z uczestników projektu mające na celu lepsze dopasowanie kompetencji możliwości uczniów z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorców na Litwie.

Spotkanie informacyjne przygotowujące do staży zagranicznych w Wilnie

W dniu 12.12.2016r. odbyło się spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” realizowanego przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Podczas spotkania przedstawione zostały przez kadrę zarządzającą projektem:
- główne cele i założenia projektu;
- sprawy organizacyjne związane z realizacją staży zagranicą;
- przedstawiono partnera zagranicznego oraz propozycje miejsc stażu w Wilnie.

O projekcie
Regulamin Rekrutacji Uczestników
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej
Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W poniedziałek 17 lutego w naszej szkole odbyła się akcja krwiodawstwa. Nasi uczniowie zaangażowali się w pomoc, chorej na białaczkę, Paulinie Szymkuć. Niestety, nie zdążyliśmy – w poniedziałek zastała nas smutna widomość, że Paulina w sobotę odeszła. Mimo smutku i przygnębienia kontynuowaliśmy akcję, wierząc głęboko, że w ten sposób ratujemy życie innym osobom, które też czekają na krew. Nigdy nie wiemy co przyniesie nam życie. Może za dzień, za rok, a może za kilka lat to my, albo ktoś nam bliski będzie potrzebował krwi, która jest darem bezcennym. Dlatego warto pomagać. Do akcji zgłosiło się 29 uczniów. Krew oddało 21 osób i pan Piotr Manturo, który jest honorowym dawcą od wielu lat. Do bazy dawców szpiku zarejestrowały się dwie osoby. Zebraliśmy 9,9 litra krwi. Wszystkim bardzo dziękujemy.

Szkolne Koło Wolontariatu


Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Walentynki

Dnia 12 i 13 lutego Samorząd Uczniowski zorganizował pocztę walentynkową, ponieważ stałym niemalże elementem święta zakochanych jest wzajemne wręczanie sobie walentynkowych, ozdobnych karteczek. Zarząd Samorządu Uczniowskiego postanowił urozmaicić to wydarzenie. Każdy z uczniów naszej szkoły przez dwa dni mógł wrzucać do skrzynki nie tylko swoją walentynkę, ale również lizaki z sentencjami. W piątek 14 lutego korespondencja z słodkimi upominkami została dostarczona do adresatów. Takie specjalne przesyłki sprawiły wiele radości obdarowanym.

Opiekun SU: Magda Cichocka


Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego

Dnia 20 oraz 25 listopada 2019 r. odbyły się w Naszej Szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego. Na liście ubiegających się o stanowisko przewodniczącego szkoły znajdowało się ośmiu kandydatów. Każdy uczeń mógł oddać głos na jednego z nich. Po głosowaniu Komisja Wyborcza nadzorująca prawidłowy przebieg głosowania rozpoczęła liczenie oddanych głosów. Po podliczeniu okazało się, że Przewodniczącymi Samorządu Uczniowskiego zostały: Dominika Gleba – reprezentująca uczniów Technikum oraz Anna Cybula – reprezentująca uczniów Szkoły branżowej. Funkcję skarbnika objęła Katarzyna Borkowska, natomiast Katarzyna Korwek, Luiza Kowalczuk, Szymon Sierzputowski, Anna Marcińczyk i Wiktoria Lis objęli funkcję członków Samorządu Uczniowskiego.
Serdecznie gratuluję!

Opiekun SU – Magda Cichocka

Prezentacje kandydatów do wyborów Samorządu Uczniowskiego

Dziś 13 listopada 2019r. - uczniowie, którzy zgłosili swoją kandydaturę do Zarządu Samorządu Uczniowskiego, zaprezentowali programy wyborcze. Każdy kandydat starał się udowodnić społeczności uczniowskiej, że to właśnie na nią/na niego powinna oddać swój cenny głos. Uczniowie w swoich przemówieniach przedstawili wiele ciekawych pomysłów, m.in. dzień kolorów, dzień filmowy, lekcje tolerancji i aukcje charytatywne. Demokratyczne wybory odbędą się w przyszłą środę. Kandydatom, czyli: Annie Cybuli, Luizie Kowalczuk, Wiktorii Lis, Annie Marcińczyk, Szymonowi Sierzputowskiemu, Katarzynie Korwek, Katarzynie Borkowskiej oraz Dominice Glebie życzę powodzenia!

Opiekun SU - Magda Cichocka


1. Samorząd Uczniowski ZS w Wojewodzinie

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca SU – Justyna Zamojska (kl. IV TB-H)
Zastępca - Angelika Jambrzycka (kl. IV TŻ-R)
Skarbnik – Marek Kurzyna (kl. IV TB-H)
Sekretarz – Klaudia Jaśkowska (kl. III TŻ)

Opiekun SU - p. Katarzyna Bielińska

2. Słowo od Opiekuna SU

Mam zaszczyt i przyjemność powitać wszystkich gości odwiedzających zakładkę Samorządu Uczniowskiego w Wojewodzinie. Zaistnienie we własnej, wirtualnej przestrzeni planowaliśmy i przygotowywaliśmy od dawna. Z całą pewnością nie byłoby to możliwe bez dobrej woli, entuzjazmu i wysiłku wielu wspaniałych, młodych osób, które są zaangażowane w to przedsięwzięcie. Chciałabym im serdecznie podziękować za dotychczasowy trud i zapewnić, że ich aktywność jest zauważana i doceniana. Z prawdziwą dumą i satysfakcją, mogę stwierdzić, że mam szczęście pracować ze zgranym, stabilnym zespołem, którego siłą jest wewnętrzna lojalność, odpowiedzialność i gotowość do mierzenia się z trudnościami.
Przed nami kolejne wyzwanie. Chcemy w tym miejscu rejestrować działania SU, dzielić się swoimi przeżyciami i emocjami, upamiętniać ulotne chwile i dokumentować tę część życia szkolnego, której jesteśmy twórcami. Życzę powodzenia, zarówno w tej jak i w innych inicjatywach, które razem podejmiemy.

Katarzyna Bielińska

3. Uruchamiamy Naszą zakładkę

Wraz z początkiem II semestru roku szkolnego 2014/2015 będziemy stale obecni na stronie internetowej naszej szkoły.
Nowo zebrana ekipa jest już gotowa do działania :)
Jak zawsze czeka nas wiele ciekawych imprez i konkursów. Od teraz właśnie stąd będziecie mogli dowiedzieć się o przebiegu każdej uroczystości i obejrzeć dołączone zdjęcia.

4. Witamy nowych współpracowników

Zaprosiliśmy do współpracy nowe osoby. Wybór oczywiście nie był przypadkowy!
Zwróciliśmy się do osób odpowiedzialnych, godnych zaufania, kreatywnych i utalentowanych.
Zaproponowaliśmy im pełnienie następujących funkcji:

- rzecznik SU – Agnieszka Cybula – kl. III TŻ
- naczelny fotograf - Kinga Rydzewska - kl. III TŻ
- redaktor naczelna zespołu redagującego gazetkę ścienną SU - Urszula Wronko – kl. I TŻ-B

Cieszymy się, że przyjęliście nasze zaproszenie i liczymy na to, nasza wspólna działalność będzie niezapomnianą przygodą.

5. Organizujemy dyskotekę

DYSKOTEKA WALENTYNKOWA - CZYLI WSPANIAŁY DJ, DUŻA FREKWENCJA I NIESAMOWITY KLIMAT! CZEGO CHCIEĆ WIĘCEJ? ;)

12 lutego 2015 roku odbyła się dyskoteka walentynkowa, która jak zwykle zgromadziła liczne grono uczniów i absolwentów. Stali bywalcy doskonale wiedzą, że DJ Lopez (Radek Łempicki - ubiegłoroczny absolwent naszej szkoły) gwarantuje dobrą zabawę, a goście mogli się o tym szybko przekonać. Gorąca atmosfera i karnawałowe rytmy pozwoliły wszystkim przybyłym uczestnikom zapomnieć o niskiej temperaturze na zewnątrz i beztrosko cieszyć się swoim towarzystwem. Widok parkietu wypełnionego tańczącymi parami ucieszył organizatorów i opiekunów imprezy.

Nie zapomnieliśmy również o tym, że impreza będzie się odbywać w Tłusty Czwartek i własnoręcznie wraz z Panią Beatą Urbańską przygotowaliśmy odpowiednią ilość pączków. Nasze słodkie smakołyki naprawdę nie tuczyły, bo zbędne kalorie można było zostawić na parkiecie.


To było udane pożegnanie karnawału i z niecierpliwością czekamy na kolejną dyskotekę!

Chcielibyśmy serdecznie podziękować opiekunom za obecność i za to, że czuwali nad tym, aby zabawa przebiegała w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze.
Wyrazy wdzięczności składamy: p. D. Szymkuć, p. P. Manturo, p.K. Ołdakowskiej, p. M. Różyńskiej,
p. Ł. Choynowskiemu, p. D. Popko, p. B. Mizinskiej, p. B. Urbańskiej oraz naszemu Opiekunowi - p. K. Bielińskiej.

6. Poczta Walentynkowa

13 lutego 2015r przy gazetce SU sprzedawane były serduszka, które mogliśmy zakupić, aby sprawić drugiej osobie radość. Uczniowie i nauczyciele chętnie adresowali liściki, by wyrazić swoją miłość, przyjaźń, sympatię, szacunek i wdzięczność w zależności od koloru serduszka.


7. Piątek trzynastego nie musi być pechowy

Mimo pechowej daty w kalendarzu atmosfera w szkole była niepowtarzalna. Nawet najbardziej przesądni nie mieli powodów do narzekania.
Dzięki dostarczonym serduszkom na twarzach naszych kolegów i nauczycieli zawitały uśmiechy.
Na przerwach oglądaliśmy pokaz zdjęć z wczorajszej niezapomnianej dyskoteki i zajadaliśmy pyszne pączki, które były sprzedawane przez cały dzień. Na nasze dobre humory wpłynęło przede wszystkim zwolnienie z odpowiedzi przysługujące osobom, które posiadają bilet z dyskoteki walentynkowej.


8. Kontrakt z osobami redagującymi gazetkę ścienną

Dnia 23 lutego 2015 roku Zarząd Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem Panią Katarzyną Bielińską zawarł kontrakt z nowymi twórcami gazetki ściennej. Zobowiązali się oni między innymi do promowania działań Samorządu Uczniowskiego, dbania o estetykę gazetki, a także do organizowania i nadzorowania losowań "szczęśliwego numerka". Oto szczegółowe ustalenia:

 1. Celem gazetki jest promowanie działalności SU.
 2. Gazetka powinna być odświeżana co 2 tygodnie.
 3. Zespół powinien być zawsze przygotowany do wykonywania specjalnych zleceń Opiekuna SU dotyczących ogłoszenia na tablicy konkretnych informacji.
 4. Zespół ma prawo do własnej inwencji twórczej, ale dobór treści powinien być konsultowany z Opiekunem SU.
 5. Gazetka powinna być kolorowa, dotyczyć życia szkolnego, nie zawierać błędów ani wulgaryzmów, zaciekawiać wizualnie i treściowo. Nie ma konieczności prowadzenia stałych rubryk.
 6. Wszystkie potrzebne materiały zapewnia SU wraz z archiwum w sali nr 28.
 7. Stałym elementem na tablicy regularnie aktualizowanym ma być „szczęśliwy numerek”. Zespół powinien wyznaczyć 1 osobę, która codziennie o godz. 7.55 będzie organizowała i nadzorowała losowanie „szczęśliwego numerka”.
 8. Zespół ma pod swoja opieką 2 tablice: główną – obok sali nr 21 i ogłoszeniową obok klatki schodowej.
 9. Zespół zobowiązany jest do tego, by opracować grafik dyżurów poszczególnych członków (po 2 osoby przez 2 tygodnie odpowiedzialne za stan gazetki) do końca roku szkolnego. Będzie on stanowił załącznik do niniejszego kontraktu.
 10. Wynagrodzeniem będą dodatkowe punkty z zachowania, pamiątkowe dyplomy i upominki oraz publiczna pochwała podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Podpisanie kontraktu przebiegło w miłej atmosferze, a nowi członkowie zespołu z uśmiechem na twarzy złożyli swoje podpisy. Mamy nadzieję, że nie jest to słomiany zapał, a zresztą efekty ocenicie sami. Od teraz nowymi prowadzącymi gazetkę Samorządu Uczniowskiego są:

- redaktor naczelny - Urszula Wronko
- Anna Jankowska
- Ilona Gutowska
- Izabella Piechocińska
- Aleksandra Matysiak
- Monika Wysk
- Ewa Puławska

9. „szczęśliwy numerek”

MAMY DLA WAS COŚ NOWEGO !

Wprowadzamy „szczęśliwy numerek” od 10.03.2015
Codziennie rano o godzinie 7.55 nauczyciel pełniący dyżur na pierwszym piętrze losuje numerek. Wszystkich , którzy chcą być świadkami tego losowania zapraszamy pod tablicę informacyjną SU. Osoby, których numerek w dzienniku zgadza się z wylosowanym, otrzymują w tym dniu zwolnienie z odpowiedzi. To, czy szczęście jest po waszej stronie możecie sprawdzić na gazetce Samorządu Uczniowskiego, gdzie w wyznaczonym miejscu znajdować się będzie numerek dnia.

10.Warsztaty SU -  przygotowujemy się do wyborów!

Dnia 13 lutego 2015 roku odbyło się spotkanie Samorządu Uczniowskiego z przedstawicielami poszczególnych klas. Zebranie dotyczyło nadchodzących wyborów do Zarządu SU. Przedstawiciele SU przedstawili swoje obowiązki i opowiedzieli o swoich dotychczasowych doświadczeniach. Wszyscy podkreślali, że są bardzo zadowoleni ze swojej dodatkowej działalności w szkole i będą ją miło wspominać. Ze szczególną uwagą wszyscy zebrani słuchali wypowiedzi naszej obecnej Przewodniczącej Justyny, która opowiedziała swoją historię związaną z wstąpieniem do Samorządu, a dzięki prezentacji multimedialnej, dowiedzieliśmy się jak wiele możemy zyskać pełniąc funkcję w zarządzie.


STARTUJ DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO!

Każdy może być idealnym kandydatem i z godnością reprezentować wszystkich uczniów naszej szkoły. Musicie wiedzieć, że jest to prawdziwe wyzwanie, z którym wiąże się wiele obowiązków. Wyzwanie, które warto podjąć, by rozpocząć nową przygodę w swoim życiu. Oprócz tego, jest to świetna zabawa i radość z tego, co uda nam się wykonać. Gwarantujemy, że dzięki funkcji Przewodniczącego możecie zyskać pewność siebie oraz swobodę w sztuce przemawiania, co na pewno ułatwi wam dorosłe życie. Zyskacie również punkty z zachowania oraz uznanie w oczach nauczycieli i uczniów.

Samorząd Uczniowski jest niezwykle ważnym organem w szkole. Mamy realny wpływ na wiele spraw, co potwierdzają dokumenty, dlatego pamiętajcie, że możecie zgłosić się do nas z każdym problemem. Pomoc dla was jest powodem do wielkiej satysfakcji. Zachęcamy was również do dzielenia się z nami swoimi pomysłami, które na pewno wspólnie dopracujemy, wdrożymy w życie i z całą pewnością nagrodzimy.
Reprezentujemy interesy wszystkich uczniów naszej szkoły, dlatego jesteśmy w stanie zrobić wiele, jeżeli tylko bardzo się zaangażujemy i będziemy działać wspólnie.
Mamy nadzieję, że znajdzie się wiele osób, które z chęcią zechcą podjąć się tego stanowiska.
Wytypujcie osoby, które według was są odpowiednie na stanowisko Przewodniczącego, a wkrótce utworzymy listę potencjalnych kandydatów i będziemy gotowi podjąć decyzję, kto będzie naszym przedstawicielem.

Więcej informacji uzyskacie od przedstawicieli swojej klasy. :)

11. Wkrótce wybory do zarządu samorządu uczniowskiego!

Do końca marca 2015 r. czekamy na zgłoszenia kandydatów z poszczególnych klas!
Dlaczego warto działać w Samorządzie Uczniowskim?

- dodatkowe punkty z zachowania,
- mamy wpływ na zmiany w szkole,
- szansa na większą ilość imprez w szkole,
- możliwość pomagania potrzebującym (akcje charytatywne),
- wpis w CV, na świadectwie, pamiątkowy dyplom,
- wyróżnienie na rynku pracy,
- predyspozycje do zajmowania stanowisk kierowniczych w przyszłości,
- umiejętność autoprezentacji,
- przyzwyczajenie do wystąpień publicznych, ogłada,
- umiejętność rozwiązywania konfliktów,
- prestiż, elitarne zajęcie, władza,
- pozbycie się kompleksów,
- wzrost poczucia własnej wartości,
- rozwijanie kreatywności,
- przychylność nauczycieli i dyrekcji,
- rozpoznawalność w szkole,
- szansa na docenienie,
- możliwość zmiany swojego dotychczasowego wizerunku,
- nowe znajomości, kontakt z aktywnymi rówieśnikami może być twórczy,
- znajdowanie się w centrum uwagi,
- ciekawe wyzwanie,
- przygoda,
- dobry start w dorosłość,
- współtworzenie prawa szkolnego,
- źródło wspomnień,
- udział w ciekawych wyjazdach i projektach,
- wzrost samodyscypliny,
- satysfakcja wynikająca z pracy dla innych,
- okazjonalne zwolnienie z lekcji,
- możliwość wykazania się własną pomysłowością,
- przygotowanie do życia w społeczeństwie obywatelskim,
- zbiorowość może więcej niż jednostka,
- działacz SU to „materiał” na aktywnego obywatela, który będzie troszczył się o swoje najbliższe otoczenie.

Lista zarejestrowanych osób, które kandydują w wyborach do SU w 2015 roku

I. Kandydaci na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego:
1. Joanna Liżewska I TŻB
2. Patrycja Mikulska I TR-H
3. Dariusz Karwowski II TW
4. Agnieszka Cybula III TZ
5. Kinga Rydzewska III TŻ
6. Klaudia Jaśkowska III TŻ
7. Karolina Modzelewska III TB-H
II. Kandydaci na Wiceprzewodniczącego ds. klas zawodowych:
1. Dawid Sosnowski I ZSZ "a"
2. Maciej Gryczkowski I ZSZ "b"
3. Paulina Blaszko I ZSZ "b"

Kalendarz wyborczy:

23 marca - 06 kwietnia 2015 roku - pisemne zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego (powinno zawierać: imię, nazwisko, klasę i zgodę na kandydowanie), składać do Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego.
06 kwietnia - 15 kwietnia 2015 roku - kampania wyborcza kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, każdy kandydat powołuje szefa swojego sztabu wyborczego, który jest odpowiedzialny za organizację kampanii wyborczej (plakaty, ulotki, transparenty, prezentacje, owacje, okrzyki, hasła wyborcze bądź inne ciekawe pomysły promujące danego kandydata).
15 kwietnia 2015 roku - wystąpienia kandydatów na sali gimnastycznej, przedstawienie projektu imprezy szkolnej, debata wyborcza oraz prezentacje poszczególnych sztabów wyborczych.
16 kwietnia 2015 roku - cisza przedwyborcza od czwartej przerwy.
17 kwietnia 2015 roku - WYBORY NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO i WICEPRZEWODNICZĄCEGO ds. KLAS ZAWODOWYCH - głosowanie będzie się odbywało podczas przerw w sali lekcyjnej nr 27 przeznaczonej na lokal wyborczy, ogłoszenie wyników na siódmej godzinie lekcyjnej. Nad sprawnym i rzetelnym przebiegiem wyborów czuwa Szkolna Komisja Wyborcza, w której skład wchodzi 1 osoba z każdej trójki klasowej.

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SEMESTRU Z DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2015/2016

NOWY SKŁAD SAMORZĄDU:
PRZEWODNICZĄCA: Karolina Modzelewska
ZASTĘPCA: Patrycja Mikucka
SKARBNIK: Darek Karwowski
SEKRETARZ: Klaudia Jaśkowska
POMOCNICY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
RZECZNIK: Agnieszka Cybula
FOTOGRAF: Kinga Rydzewska

xxxW pierwszym semestrze kontynuowaliśmy dotychczasowe formy działalności, tj. reprezentowanie społeczeństwa uczniowskiego, prowadzenie tablicy informacyjnej, dokumentowanie spotkań rady SU, współpraca z samorządami klasowymi, prowadzenie danych na temat problemów uczniów, przekazywanie o różnych rodzaju konkursach i aukcjach społecznych adresowanych do młodzieży.

1 września 2015 roku uroczyście pożegnaliśmy Pana Kazimierza Szymkucia i Panią Izabelę Randzio. Przygotowaliśmy, krótką inscenizację a także okolicznościowe przemówienia i drobne upominki.


W miniony semestrze zorganizowaliśmy również dwie dyskoteki szkolne (1 październik 2015r., 26 listopad 2015r.). W roli DJ-a z powodzeniem zadebiutował uczeń Sebastian Zyskowski z klasy IV THB. Na imprezie nie gościliśmy tylko naszych uczniów, lecz osoby spoza szkoły i absolwentów. Zabawa odbyła się w spokojnej, przyjemnej i przyjaznej atmosferze, za co jesteśmy również wdzięczni opiekunom.J

Naszym największym, corocznym przedsięwzięciem była bożonarodzeniowa aukcja charytatywna na rzecz Sebastiana Zawistowskiego z klasy I TRH, która odbyła się 19 grudnia 2015 roku. Nasi uczniowie i nauczyciele własnoręcznie przygotowali drobiazgi do licytacji. Klasy rywalizowały zawzięcie, coraz podbijając ceny, w wyniku czego udało nam się pobić dotychczasowy rekord i uzyskać dochód w wysokości 3 270,00zł. Kwota ta w całości została przekazana na konto bankowe rodziców Sebastiana.

Semestr zakończyliśmy spotkaniem z Panią Dyrektor oraz przygotowaniami do opracowania regulaminu dyżurów uczniowskich na szkolnych korytarzach.

SPOTKANIE Z SAMORZĄDEM KLAS
xxx

12 lutego 2016 roku spotkaliśmy się wspólnie z Samorządami Klasowymi i Panią Dyrektor Zdzisławą Choynowską, która wyraziła chęć uczestniczenia w posiedzeniu, aby poruszyć kilka ważnych kwestii.
Pożegnaliśmy naszego Skarbnika - Dariusza Karwowskiego. Podziękowaliśmy mu za współpracę i poświęcony czas. Z racji tego, że był odpowiedzialny za fundusze SU, otrzymał od nas swój procent, heheszki xD wypłacony w czekoladowych monetach i drobny upominek, dzięki któremu będzie mógł nas mile wspominać.J

Odbyliśmy głosowanie w sprawie przyjęcia Barbary Kondratowicz z klasy I THB na stanowisko Skarbnika SU. Po zaakceptowaniu jej kandydatury, powitaliśmy ją w Zarządzie. Jesteśmy pewni, że bardzo dobrze będzie się nam współpracować J

Opracowaliśmy regulamin dyżurów uczniowskich na korytarzach szkolnych, który znajduje się przy gazetce ściennej Samorządu Uczniowskiego. Pracowaliśmy w grupach, aby wskazać obowiązki osób dyżurujących.

xxx

Wspólnie stworzyliśmy regulamin dyżurnego oraz wybraliśmy kolor kamizelek, a także ustaliliśmy, jakie napisy będą się na nich znajdować.

Omówiliśmy także szczegóły związane z pocztą walentynkową i poinformowaliśmy o przyznanych przez nas punktach z zachowania oraz możliwości wpisywania się na listę chętnych do współpracy z Samorządem Uczniowskim.

Liczymy na waszą chęć współpracy, którą na pewno hojnie wynagrodzimy! J
xxx

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kwalifikacja: ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW BUD.14
NAUKA NA KURSIE JEST BEZPŁATNA

W trakcie kursu słuchacz zdobędzie umiejętności:

1. Sporządzania kosztorysów w oparciu o:
a. umiejętność rozróżniania rodzajów kosztorysów oraz przestrzegania zasad ich sporządzania;
b. umiejętność posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;
c. umiejętność korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania robót budowlanych;
d. umiejętność sporządzania przedmiaru robót budowlanych;
e. umiejętność wykonywania obmiaru robót budowlanych;
f. umiejętność ustalania założeń do kosztorysowania;
g. umiejętność sporządzania kosztorysu inwestorskiego, zamiennego i powykonawczego;
h. umiejętność stosowania programów komputerowych do sporządzania kosztorysów.

2. Przygotowywania dokumentacji przetargowej w oparciu o:
a. umiejętność przestrzegania zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;
b. umiejętność rozróżniania dokumentów przetargowych;
c. umiejętność posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz specyfikacjami istotnych warunków zamówienia;
d. umiejętność korzystania z publikacji cenowych do szacowania wartości zamówienia;
e. umiejętność przestrzegania zasad sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
f. umiejętność przygotowania i kompletowania dokumentacji przetargowej;
g. umiejętność sporządzania oferty na roboty budowlane.

Organizacja i forma kursu kwalifikacyjnego

liczba uczestników: 20
okres nauczania: 1-1,5 roku (2 lub 3 semestry), zajęcia odbywają się systemem zaocznym dwa razy w miesiącu - piątek, sobota

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową, średnią lub posiadają wykształcenie wyższe, a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

Po kursie uzyskujesz: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Dodatkowe kwalifikacje:
Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji, "Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich BUD.12" oraz wykształcenia średniego /jeżeli nie posiada*/ może uzyskać tytuł TECHNIK BUDOWNICTWA.

PLAN NAUCZANIA 

1. Kosztorysowanie w budownictwie
2. Dokumentacja techniczna
3. Pracownia kosztorysowa (zajęcia praktyczne)
4. Pracownia dokumentacji technicznej (zajęcia praktyczne)

*wykształcenie średnie można uzyskać w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Grajewie
Podanie do pobrania - Adobe Reader *.pdf

zgłoś się do sekretariatu Zespołu Szkół w Wojewodzinie
Wojewodzin 52
w godzinach od 7:00 do 15:00 (poniedziałek – piątek),
tel. 86 272 22 31

spacer

Zaloguj się:

Użytkowników:
20
Artykułów:
416
Odsłon artykułów:
1543637

Gościmy:

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.