Wojewodzin 52
19- 200 Grajewo
tel./fax. 86-272-22-31
INTERNAT - tel. 0-86 272-31-80 (w dni robocze)
szukaj na stronie:

Zespół Szkół w Wojewodzinie

Zapraszamy w nasze progi...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
 • Technik Architektury Krajobrazu

  Technik Architektury Krajobrazu

 • Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

  Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej - Nowość

 • Technik Hotelarstwa

  Technik Hotelarstwa

 • Technik Weterynarii

  Technik Weterynarii - Nowość

 • Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

  Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 • Technik Budownictwa

  Technik Budownictwa

 • Technik Rolnik

  Technik Rolnik

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Dotyczy uczniów po ukończeniu ośmioletnej szkoły podstawowej

Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących

Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia

Zapisy dotyczące podręczników z przedmiotów ogólnokształcących będą aktualizowane systematycznie po dokonaniu wyboru przez nauczyciela. Podręczniki do przedmiotów zawodowych zostaną wybrane i zamieszczone po ukazaniu się publikacji i wyborze przez nauczyciela zawodu.

Dotyczy uczniów po ukończonym gimnazjum

Podręczniki do przedmiotów ogólnokształcących

Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia

Podręczniki do przedmiotów zawodowych

Technik Budownictwa

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

Technik Hotelarstwa

Technik Rolnik

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informujemy, że słuchacze KKZ R.03 - Prowadzenie produkcji rolniczej, rozpoczną zajęcia dnia 31 sierpnia (sobota) o godz. 8.00 w sali nr 9. Szczegółowy plan spotkań III semestru w załączeniu.

Plan zajęć III semestr *pdf

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Absolwentów, którzy zdali egzaminy zawodowe ze wszystkich kwalifikacji wymaganych w danym zawodzie zapraszamy do sekretariatu szkoły po odbiór Dyplomów i suplementów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informuję, że wszyscy kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia (listy były wywieszone 5. lipca 2019 r.) do Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia w Wojewodzinie, którzy złożyli oryginały świadectw zostali przyjęci do szkół przez siebie wybranych. Listy kandydatów przyjętych są wywieszone w szkole.
W technikum na podbudowie gimnazjum utworzona została klasa pierwsza dwuzawodowa: technik żywienia i usług gastronomicznych i technik rolnik.
W technikum na podbudowie szkoły podstawowej zostały utworzone dwie klasy pierwsze:
- klasa dwuzawodowa: technik weterynarii i budownictwa,
- klasa jednozawodowa: technik żywienia i usług gastronomicznych.
W Branżowej Szkole I stopnia utworzono:
- jedną klasę wielozawodową na podbudowie gimnazjum,
- jedną klasę wielozawodową na podbudowie szkoły podstawowej.

Wszyscy uczniowie, którzy złożyli wnioski o przyjęcie do internatu otrzymają w nim miejsce. W drugiej połowie sierpnia zostaną wysłane do nich listy z informacją o terminie zakwaterowania.
Jeśli ktokolwiek z kandydatów zamierza zamieszkać w internacie, a nie złożył jeszcze wniosku powinien zrobić to niezwłocznie - jest to ważne do planowania pracy wychowawczej w internacie.

Listy podręczników do naszych szkół znajdują się w zakładce „dla ucznia” na stronie szkoły:
http://www.zs.wojewodzin.pl/dla-ucznia/wykaz-podr%C4%99cznik%C3%B3w.html
Absolwentów szkoły podstawowej informuję, że nie wszystkie podręczniki są już dostępne w wydawnictwach; dlatego proszę zaglądać do zakładki, bo listy te będą aktualizowane, gdy nauczyciel dokona wyboru. Absolwentów gimnazjum informuję, że w pierwszym tygodniu nauki biblioteka szkolna organizuje kiermasz używanych podręczników, a więc będzie możliwość odkupienia ich od starszych uczniów.

Komunikat na temat organizacji uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego ukaże się w połowie sierpnia. Na razie tylko informacja, że uroczysty apel rozpocznie się o godz. 9.00.

Tymczasem – ciepłych, słonecznych wakacji!

Zdzisława Choynowska - dyrektor ZS w Wojewodzinie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

27 czerwca 2019r. 11 osobowa grupa młodzieży ze szkoły zawodowej, będąca uczestnikami Hufca Pracy w Grajewie, wyjechała na wycieczkę do Wilna. W przedsięwzięciu udział wzięła również grupa uczestników z Hufca Pracy w Kolnie.
Po przyjeździe do stolicy Litwy młodzież oddała cześć rodakom, którzy w tym mieście żyli, tworzyli i walczyli w jego obronie a ich ciała spoczywają na cmentarzu Polskim na Rossie. Znajdują się tam pomniki artystów, profesorów, żołnierzy polskich, a także grób matki Józefa Piłsudskiego. Pomnik z wyrytym napisem „Matka I Serce Syna” kryje prochy matki Marszałka, Marii z Bielewiczów Piłsudskiej a u stóp jej trumny złożone jest serce Józefa Piłsudskiego. W programie wycieczki znalazło się również zwiedzanie Kościoła św. Piotra i Pawła, w którym znajduje się 2000 rzeźb oraz katedry i cerkwi. Przewodnik wycieczki najwięcej czasu poświęcił na zwiedzanie starego miasta z wąskimi uliczkami i urokliwymi budowlami. Młodzież miała okazję na dłużej zatrzymać się przed cudownym obrazem matki Boskiej Ostrobramskiej, by w chwili skupienia wysłuchać informacji jakie przekazywała im pani przewodnik. Wędrując uliczkami starego miasta mijaliśmy budynek Ambasady Polskiej, dom, w którym był więziony Adam Mickiewicz oraz odwiedziliśmy dziedziniec Uniwersytetu Wileńskiego. W drodze powrotnej uczestnicy wycieczki mogli podziwiać zamek książęcy w Trokach postawiony na wzór budowli z XIII-XV wieku.
Wycieczka była dobrą okazją do integracji młodzieży oraz ciekawą, żywą lekcją historii Polski i miasta Wilno.

Teresa Maciorowska – komendant HP w Grajewie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informacja o maturalnym egzaminie poprawkowym

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej.
Uprawniony absolwent w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż do 11 lipca 2019 r.) składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zgodnie z deklaracją ostateczną (wzór oświadczenia dostępny jest w sekretariacie lub na stronie OKE w Łomży).
TERMINY EGZAMINÓW:
Część pisemna: 20 sierpnia 2019 r. (wtorek) godz. 09:00
Ogłoszenie wyników egzaminu z terminu poprawkowego: 11 września 2019 r. (środa)

Informacja o egzaminach poprawkowych z przedmiotów

Egzaminy poprawkowe dla uczniów z poszczególnych przedmiotów odbędą się w dniach 26-28 sierpnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) wg zamieszczonego poniżej harmonogramu.
Uczniowie którzy jeszcze nie mają zagadnień z danego przedmiotu mogą je odebrać w sekretariacie szkoły.

Harmonogram egzaminów poprawkowych plik Adobe Reader *pdf.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Podczas uroczystego zakończenia roku pożegnaliśmy Absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej życząc im sukcesów w dorosłym życiu. Na apelu wyróżnieni zostali: Organek Katarzyna, Kudrawiec Ola, Komosińska Agnieszka, Kozikowski Patryk.

Uczniowie wyróżniający się w nauce, frekwencji, zachowaniu odebrali pamiątkowe dyplomy, książki, świadectwa z paskiem. Bardzo cieszy nas, nauczycieli rosnąca liczba uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki. W tym roku dwie uczennice: Małgorzata Walicka i Sylwia Chrzanowska osiągnęły średnią ocen 5,00 i są one kandydatkami do Stypendium PRM i Starosty Grajewskiego. Należy podkreślić, że wielu uczniów przekroczyło magiczną średnią: 4,75 i im wszystkim szczególnie mocno gratuluję. Osiągnięcie 100% frekwencji jest również powodem do gratulacji sukcesem uczennic: Adrianny Kupis i Klaudii Lebiedzińskiej. Na bardzo zaszczytny tytuł Zawodowiec z Pasją swoim zaangażowaniem w zajęcia zawodowe zapracowali: Weronika Ziemkiwicz, Dominika Akacka, Alicja Kudrawiec, Julia Filipczuk, Adrian Pisano, Adam Chałustowski. Wyróżniona za zaangażowanie w kształcenie zawodowe została Magda Dobrzycka - ubiegłoroczna zdobywczyni statuetki Zawodowca z Pasją. Dyplomy, upominki odbierali uczniowie również za inną działalność społeczna na rzecz szkoły - odsyłam do zdjęć i dziękuję im wszystkim za taką aktywną postawę.

Na dzisiejszym apelu pożegnaliśmy również odchodzącą na emeryturę Panią Dorotę Szymkuć - nauczyciela geografii i przedmiotów zawodowych. Bardzo dziękuję Jej za wspaniałą, pełną zaangażowania pracę i życzę dobrego czasu na nowym etapie życia - realizacji pasji i dużo zdrowia. Cieszę się, że młodzież, którą uczyła Pani Szymkuć tak pięknie Ją pożegnała!

Wszystkim: Nauczycielom, Pracownikom administracji i obsługi, Uczniom i Rodzicom życzę udanego wypoczynku! Do zobaczenia we wrześniu.

Zdzisława Choynowska - Dyrektor szkoły

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Młodzież z Zespołu Szkół w Wojewodzinie przeprowadziła dziś akcję na targowicy miejskiej w Grajewie. Właściwie były to dwie akcje łączące się ze sobą. Katarzyna Cimoch, Klaudia Dzięgielewska, Mateusz Malinowski wszyscy z klasy II TŻB oraz Natalia Rafałowska z I TŻ propagowali czytelnictwo pod hasłem „Czytaj z Wojewodzinem…”. Natomiast Emilia Zakrzewska, Dominika Gleba, Justyna Włóczko, Patrycja Kołakowska z klasy II TH uczestniczyły w akcji „Wiosną stypendia rosną” pod patronatem Fundacji Świętego Mikołaja. Uczniowie rozdali wiele książek, w środku których znajdowało się przesłanie zachęcające do czytania.
Dziewczyny z klasy drugiej, które kwestowały na rzecz stypendiów dla zdolnej i twórczej młodzieży swoim uśmiechem, zapałem i elokwencją zachęciły mieszkańców Grajewa i okolicznych miejscowości do hojnych datków. Pieniądze zostały przekazane na konto Fundacji Świętego Mikołaja w naszej szkole.

Wioletta Anna Czaplicka

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Praga 2019 - staże zrealizowane

W dniach od 6 do 24 maja 2019 roku grupa 20 uczniów klasy III Technikum w Wojewodzinie odbywała staże zagraniczne w Pradze w ramach projektu „Eurotechnik” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe. Miejsca odbywania staży zostały starannie dobrane, są to renomowane obiekty hotelowe, gastronomiczne i przedsiębiorstwa budowlane w Pradze:
1. SEKORES K Jezu 1937/1, 143 00 Praha 12 - Chodov
2. CAPITAL TRUST Krizkva 65, 186 00 Praha 8- Karlin
3. EL CENTRO Maltezske nam. 293/9, 118 00 Praha 1 – MalaStrana
4. HOTEL HOFFMEISTER Pod Bruskou 144/7, 118 00 Praha 1 – MalaStrana
5. HOTEL LEONARDO Karoliny Svetle 323/27, 110 00 Praha 1 – Stare Mesto
6. HOTEL 987 Senovazne nam. 987/15, 110 00 Praha 2 – NoveMesto
7. HOTEL BARCELO FIVE Radlicka 3276/46, 150 00 Praha 5 – Andel

Zajęcia pedagogiczne w ramach przygotowania do staży w Pradze

W dniu 10.04.2019 r. odbyły się zajęcia pedagogiczne w ramach przygotowania do staży. Uczestnicy projektu pogłębiali swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej, ćwiczyli właściwe zachowanie się i rozwiązywanie sytuacji trudnych; motywowali się do osiągnięcia celu – jak najlepszego wykorzystania czasu stażu do zdobycia umiejętności zawodowych.

Spotkanie z uczestnikami projektu - przedstawienie miejsc staży

W dniu 08.04.2019 r. odbyło się spotkanie, na którym uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie zostali zapoznani z zakładami pracy, w których będą odbywać staże. Poznali również miejsce swojego zakwaterowania oraz infrastrukturę komunikacyjną Pragi.

Zajęcia kulturowe przygotowujące do wyjazdu na staże

W dniu 19.03.2019 r. odbyły się zajęcia przygotowujące uczniów do wyjazdu do stolicy Czech - Pragi. Prowadzący przybliżył młodzieży zachowania społeczne, zasady zachowania się w określonych sytuacjach i miejscach, w zakładach pracy, ważne różnice w normach zachowań dnia codziennego. Spostrzeżenia były bardzo konkretne i trafne, ponieważ osoba prowadząca mieszkała jakiś czas w Pradze.

Zajęcia językowe przygotowujące do staży w Pradze

Zakończył się cykl zajęć z języka angielskiego w ramach przygotowania do odbywania staży w Pradze. Uczniowie klasy III Technikum uczący się w zawodach: technik hotelarstwa, budownictwa oraz żywienia i usług gastronomicznych pogłębiali swoją znajomość branżowego języka związanego z hotelarstwem i gastronomią i budownictwem.

Spotkanie przygotowawcze z młodzieżą

W dniu 15.01.2019 r. odbyło się spotkanie z grupą uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie; przygotowanie dokumentów do rozmowy z partnerem czeskim.

Spotkania przygotowawcze z kadrą zarządzającą projektem

W dniu 23.11.2018 r. odbyło się drugie spotkanie kadry zarządzającej projektem, na którym poruszono m.in. formy promocji i upowszechniania projektu oraz ustalono datę spotkania informacyjnego z młodzieżą.

W dniu 07.11.2018 r. W biurze Projektu: Zespole Szkół w Wojewodzinie odbyło się spotkanie organizacyjne kadry zarządzającej projektem, na którym omówiono harmonogram realizacji działań przewidzianych do realizacji w projekcie "Eurotechnik".

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej do projektu "Eurotechnik"

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w stażach realizowanych w ramach projektu "Eurotechnik"

Opis projektu

Informacja o wyborze oferty z uzasadnieniem

Protokół udzielenia zamówienia na transport Wojewodzin-Wilno-Wojewodzin

Staże zrealizowane

W dniach od 7 do 25 maja 2018 roku uczniowie realizowali staże zagraniczne w Wilnie w ramach projektu „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Miejsca odbywania staży zostały starannie dobrane, są to renomowane obiekty hotelowe i gastronomiczne w Wilnie:
1. Ecotel, Slucko str. 8, Vilnius LT-09312, Lithuania
2. Restaurant “Rib Room”, Šeimyniškių st. 1, Vilnius, Lithuania
3. Radisson Blu Hotel Lietuva, Vilnius. Konstitucijos pr. 20, LT-09308, Vilnius, Lithuania
4. Karolina Park Hotel, Sausio 13-osios g. 2, LT-04343, Vilnius, Lithuania
5. Charlie Pizza (PC “VCUP”), Upės g. 9, Vilnius, Lithuania
6. La Crepe Restaurant, Gedimino pr. 13, Vilnius, Lithuania
7. Ratonda Centrum Hotels, A. Rotundo 1,LT-01110, Vilnius, Lithuania
8. Katpėdėlė Restaurant (shopping mall MADA)

Zajęcia pedagogiczne

W dniu 16.03.2018 r. odbyły się zajęcia pedagogiczne w ramach przygotowania do staży. Uczestnicy projektu pogłębiali swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej, ćwiczyli właściwe zachowanie się i rozwiązywanie sytuacji trudnych; motywowali się do osiągnięcia celu – jak najlepszego wykorzystania czasu stażu do zdobycia umiejętności zawodowych. Zajęcia prowadziła p. Wioletta Czaplicka pełniąca funkcję doradcy zawodowego  w szkole.

Zajęcia językowe przygotowujące do staży w Wilnie

Zakończył się cykl zajęć z języka angielskiego w ramach przygotowania do odbywania staży w Wilnie w maju 2018 r. Uczniowie klasy III Technikum uczący się w zawodach: technik hotelarstwa i żywienia i usług gastronomicznych pogłębiali swoją znajomość branżowego języka związanego z hotelarstwem i gastronomią.

Spotkanie z przygotowania kulturowego do zagranicznych staży w Wilnie

W dniu 18.12.2017r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” w ramach przygotowania kulturowego.
W związku z tym, że staże uczniowie odbędą w ośrodkach gastronomiczno-hotelarskich na Litwie jest to działanie szczególnie ważne, aby uczniowie mogli łatwiej odnaleźć się w nowych dla nich warunkach pracy i nauki.

Projekt zagranicznych staży realizowany jest ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podczas spotkania przedstawione zostały przez Partnera zagranicznego projektu - Global Ideas:
- informacje o Litwie i Wilnie;
- specyfice regionu oraz jego kulturze, zwyczajach, języku;
- przedstawione zostały przez partnera zagranicznego propozycje miejsc staży w Wilnie;
- przedstawione została oferta kulturowa uczestnikom staży z której mogą skorzystać podczas czasu wolnego;
- przeprowadzono rozmowy indywidualne z każdym z uczestników projektu mające na celu lepsze dopasowanie kompetencji możliwości uczniów z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorców na Litwie.

Spotkanie informacyjne przygotowujące do staży zagranicznych w Wilnie

W dniu 05.12.2017r. odbyło się spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” realizowanego przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Podczas spotkania przedstawione zostały przez kadrę zarządzającą projektem:
- główne cele i założenia projektu;
- sprawy organizacyjne związane z realizacją staży zagranicą;
- doświadczenia poprzedniej grupy z pobytu na stażach w Wilnie;
- przedstawiono partnera zagranicznego oraz propozycje miejsc stażu w Wilnie.


Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

Powolanie Komisji Rekrutacyjnej

Rekrutacja do II części projektu rozpoczęta!

Rozpoczęła się rekrutacja uczestników do udziału w drugiej części projektu realizowanego przez Zespół Szkół im. ks. Jana Krzysztofa Kluka w Wojewodzinie dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Celem projektu jest:
- podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności praktycznych,
- podniesienie innowacyjności i internacjonalizacji Zespołu Szkół w Wojewodzinie. Projektem są objęci uczniowie Technikum kształcący się w zawodach: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Realizacja projektu rozłożona jest na dwa kolejne lata szkolne; w maju ubiegłego roku staże odbywała pierwsza, 20- osobowa grupa uczniów.
W maju 2018 r. na takie staże wyjadą wyłonieni podczas rekrutacji, uczniowie obecnej klasy trzeciej Technikum.
Korzyści jakie odniosą uczniowie realizujący zagraniczne staże to:
- każdy uczestnik otrzyma oficjalny dokument EuropassMobility, wystawiony zgodnie z międzynarodowymi wymogami – w formie dwujęzycznej (polski i angielski). EuropassMobility potwierdzający realizację Europejskiej Ścieżki Kształcenia Zawodowego, stanowiący doskonały dowód zdobytych umiejętności praktycznych i językowych. Dwujęzyczna forma dokumentu pozwoli stażystom w skutecznym poszukiwaniu pracy nie tylko na rynku lokalnym (podlaskim) ale również i poza granicami Polski. Dokument ten umożliwi każdemu uczniowi, jako obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
- rozwinięcie umiejętności posługiwania się branżowym językiem angielskim w kontaktach z gośćmi hotelowymi,
- zdobycie certyfikatu potwierdzającego odbycie stażu wystawionego przez zakład pracy,
- zdobycie wiedzy o walorach turystycznych Litwy i regionu,
- zapewnienie zakwaterowania, kosztów podróży.
Dofinansowanie projektu z UE: 301 456,12 zł

Zdzisława Choynowska – dyrektor Zespołu Szkół w Wojewodzinie

Staże zrealizowane

W dniach od 8 do 26 maja 2017 roku uczniowie realizowali staże zagraniczne w Wilnie w ramach projektu „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Miejsca odbywania staży zostały starannie dobrane, są to renomowane obiekty hotelowe i gastronomiczne w Wilnie:

1. Artis Centrum hotels, Totoriu str. 23 LT01120, Vilnius, Lithuania
2. Ecotel, Slucko str. 8, Vilnius LT-09312, Lithuania
3. Restaurant “Rib Room”, Šeimyniškių st. 1, Vilnius, Lithuania
4. Ponas Tadas, Naugarduko g. 76, Naujamiestis, LT-03202 Vilnius, Lithuania
5. Ratonda Centrum Hotels, A. Rotundo 1,LT-01110, Vilnius, Lithuania
6. Charlie Pizza (PC “Ozas”), Ozo g. 18, Vilnius, Lithuania

Zajęcia pedagogiczne w ramach przygotowania do staży w Wilnie

W dniu 20.03.2017 r. odbyły się zajęcia pedagogiczne w ramach przygotowania do staży. Uczestnicy projektu pogłębiali swoje umiejętności komunikacji interpersonalnej, ćwiczyli właściwe zachowanie się i rozwiazywanie sytuacji trudnych; motywowali się do osiągnięcia celu – jak najlepszego wykorzystania czasu stażu do zdobycia umiejętności zawodowych.

Zajęcia językowe przygotowujące do staży w Wilnie

Zakończył się cykl zajęć z języka angielskiego w ramach przygotowania do odbywania staży w Wilnie. Uczniowie klasy III Technikum uczący się w zawodach: technik hotelarstwa i żywienia i usług gastronomicznych pogłębiali swoją znajomość branżowego języka związanego z hotelarstwem i gastronomią.

Spotkanie z przygotowania kulturowego do zagranicznych staży w Wilnie

W dniu 17.01.2017r. odbyło się spotkanie z uczestnikami projektu „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” w ramach przygotowania kulturowego.
W związku z tym, że staże uczniowie odbywać będą w ośrodkach gastronomiczno-hotelarskich na Litwie jest to działanie niezbędne, aby uczniowie mogli łatwiej odnaleźć się w nowych dla nich warunkach pracy i nauki. Projekt zagranicznych staży realizowany jest ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Podczas spotkania przedstawione zostały przez Partnera zagranicznego projektu - Global Ideas:
- informacje o Litwie i Wilnie;
- specyfice regionu oraz jego kulturze, zwyczajach, języku;
- przedstawione zostały przez partnera zagranicznego propozycje miejsc stażu w Wilnie oraz kulturowej oferty podczas czasu wolnego uczestników staży;
- przeprowadzono rozmowy indywidualne z każdym z uczestników projektu mające na celu lepsze dopasowanie kompetencji możliwości uczniów z oczekiwaniami i potrzebami przedsiębiorców na Litwie.

Spotkanie informacyjne przygotowujące do staży zagranicznych w Wilnie

W dniu 12.12.2016r. odbyło się spotkanie informacyjne z uczestnikami projektu „Zagraniczne staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Wojewodzinie” realizowanego przez Zespół Szkół w Wojewodzinie, ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.
Podczas spotkania przedstawione zostały przez kadrę zarządzającą projektem:
- główne cele i założenia projektu;
- sprawy organizacyjne związane z realizacją staży zagranicą;
- przedstawiono partnera zagranicznego oraz propozycje miejsc stażu w Wilnie.

O projekcie
Regulamin Rekrutacji Uczestników
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej
Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W dniach 21-24 maja 2019 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi odbył się III etap Ogólnopolskiego Konkursu Najsprawniejszy w zawodzie 2019” w kategorii mechanik pojazdów samochodowych. Organizatorem konkursu była Komenda Główna OHP w Warszawie we współpracy z gołdapskim Centrum. Celem konkursu było sprawdzenie poziomu przygotowania zawodowego uczestników do zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych, do których przystąpią po zakończeniu szkoły. W konkursie udział wzięli uczestnicy 16 Wojewódzkich Komend OHP – laureaci eliminacji wojewódzkich. Nasze województwo reprezentował uczeń naszej szkoły w III klasie ZSZ i uczestnik HP Grajewo Patryk Kozikowski. Patryk zajął doskonałe drugie miejsce za co otrzymał puchar i nagrodę rzeczową.


W Łomży, 23 maja, odbył się IV Wojewódzki Turniej Sportów Obronnych Młodzieży OHP pt. "Sprawni jak żołnierze - 2019". Jak co roku organizatorami imprezy byli: Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, Hufiec Pracy w Łomży, Warsztaty Techniczne w Łomży, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży, Stowarzyszenie Klub FORT w Piątnicy, Klub Strzelecki Sagittarius w Piątnicy. Do rywalizacji zespołowej stanęło 8 trzyosobowych drużyn z Hufców Pracy: w Augustowie, Białymstoku, Grajewie, Kolnie, Łomży, Suwałkach, Zambrowie oraz uczestnicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie. Grajewski hufiec reprezentowali uczniowie drugiej klasy BS I stopnia uczący się w naszej szkole: Jakub Bałądź, Andrzej Wierzbicki i Adrian Karwowski. Chłopcy w czterech konkurencjach wypadli bardzo dobrze i ostatecznie zajęli I miejsce w turnieju. Otrzymali puchar i nagrody rzeczowe ufundowane przez OHP i Wojskową Komendę Uzupełnień w Łomży.

Grzegorz Biadun – st. wych. HP Grajewo

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kończy się czas praktyk zawodowych. W poniedziałek, 27 maja wreszcie w szkole zapanuje normalny rytm pracy. Czekamy na was i wasze wnioski, doświadczenia z tego okresu. Zapewne duży bagaż ciekawych doświadczeń zebrała grupa uczniów odbywających praktyki zawodowe w Pradze - stolicy Czech w ramach projektu "Eurotechnik". Zachęcam do obejrzenia prezentacji pokazującej ich miejsca staży, pobytu, spędzanie czasu wolnego wykonanej przez nich samych.

KLIKNIJ TUTAJ - Link do prezentacji *pdf

Dyrektor szkoły - Zdzisława Choynowska

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

20 maja klasa pierwsza udała się do Ciechanowca na wycieczkę dydaktyczną. Zwiedzaliśmy XIX-wieczny Zespół Pałacowo-Parkowy, gdzie znajduje się obecnie Muzeum Rolnictwa im. ks. J. K. Kluka – patrona Naszej szkoły. Technicy budownictwa mogli zobaczyć zabytki budownictwa wiejskiego (młyn wodny, spichlerz, kościół, chaty). Technicy rolnictwa szczególnie zainteresowali się maszynami rolniczymi i pojazdami (ciągniki, sanie, powozy i karety). Technicy żywienia zobaczyli urządzenia gospodarstwa domowego oraz bogatą wystawę pisanek, wśród których było jajo pingwina. Największą atrakcją były jednak zwierzęta, koń, osioł i pawie chętnie pozujące do zdjęcia z rozłożonym ogonem.

Wychowawca klasy - Manturo Teresa


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Cyklicznie, od stycznia 2019, uczniowie technikum w Wojewodzinie uczestniczyli w zajęciach w ramach II edycji projektu "Kreatywne warsztaty lodowe z Schöller Ice Cream". Świetna inicjatywa producenta lodów - firmy Nestle Schöller; głównym celem warsztatów jest rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów w zakresie komponowania deserów lodowych na bazie ,,Schöller Ice Cream’’.
Producent lodów Nestle Schöller zapewnił lody na zorganizowanie warsztatów dla uczestników oraz firmowe koszulki i zapaski. Szesnastu najlepszych uczestników warsztatów wyłonionych przez Jury ze wszystkich województw otrzyma voucher uprawniający do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Master Challenge by Schöller oraz walkę o 3 000 zł i warsztaty w Akademii Kurta Schellera.
Pod okiem nauczycielek przedmiotów zawodowych uczestnicy przygotowali między innymi lody smażone, tartuffo, lodowe semifredo czy amerykańskie pancakes z lodami. Cały zespół wykazał się dużym zaangażowaniem, a przede wszystkim świetnie bawili się smakami, teksturami i kolorami komponując ciekawe połączenia. Zapraszamy do galerii zdjęć - z pewnością pobudzą Wasze kubki smakowe.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Kolejny raz my – nauczyciele - pożegnaliśmy swoich uczniów, młodsi uczniowie – swoich starszych przyjaciół. Była to piękna uroczystość; wiele podziękowań od wychowawców, nauczycieli zawodu, nauczycieli wychowania fizycznego, opiekuna szkolnego koła wolontariatu, opiekuna SU, bo też sobie na takie podziękowania zapracowaliście swoim zaangażowaniem w naukę, naukę zawodu, w działalność charytatywną itd...
W imieniu Nauczycieli dziękuję Wam, że byliście aktywni, przedsiębiorczy, zawsze gotowi do podejmowania nowych wyzwań, chętni do realizacji każdego pomysłu, bo inspirowało to nas do podejmowania ciekawych form działalności.
Dziękuję również klasie III technikum budownictwa i żywienia oraz p. Karolinie Obuchowskiej za pomysłowy apel i widoczną w nim silną więź koleżeńską ze Maturzystami.

Powodzenia na maturze!

Zdzisława Choynowska - dyrektor

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nasza szkoła bierze udział w programie Stypendia Św. Mikołaja, więc nasi stypendyści korzystają z funduszy Fundacji Świętego Mikołaja. Fundacja wspiera zdolnych uczniów, a my postanowiliśmy wesprzeć Fundację. Wzięliśmy udział w dwóch akcjach charytatywnych: „Oddaj stary telefon Świętemu Mikołajowi” i „Pomaganie przez ubranie”. Wśród naszych uczniów i nauczycieli przeprowadziliśmy zbiórkę telefonów i wysłaliśmy je do siedziby Fundacji. Fundacja przekazuje je firmie recyklingowej, która w zamian daje pieniądze na ich działania na rzecz dzieci. W ten sposób zadbaliśmy o środowisko naturalne i jednocześnie pomogliśmy potrzebującym dzieciom.
Druga akcja charytatywna przebiegła podobnie. Ogłosiliśmy wielką zbiórkę niepotrzebnej, ale dobrej odzieży. Na nasz apel odpowiedzieli nauczyciele i uczniowie. Zebraliśmy naprawdę dużo niezniszczonych, ładnych ubrań. Odzież ta zostanie sprzedana, a pieniądze zasilą ogólne konto Fundacji Świętego Mikołaja. Pomaganie jest proste, więc pomagajmy.

Szkolny koordynator Fundacji Świętego Mikołaja - Wioletta Anna Czaplicka

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Apele o oddawanie krwi pojawiają się regularnie, mimo to wciąż mamy jej za mało. Każdego roku brakuje krwi. I choć idea krwiodawstwa opiera się przede wszystkim na bezinteresowności, to warto pamiętać o tym, że to „nie jest nasz interes”, dopóki nie zabraknie krwi dla nas samych lub dla kogoś z naszych bliskich. W Polsce co piąty obywatel regularnie oddaje krew. W tej grupie znajdują się również nasi uczniowie, którzy po raz drugi w tym roku szkolnym uczestniczyli w akcji krwiodawstwa zorganizowanej 17 kwietnia 2019 przez Szkolne Koło Wolontariatu. Do akcji po przebytych badaniach zakwalifikowało się 13 uczniów, głównie tegorocznych maturzystów oraz pan Piotr Manturo. Łączenie udało się nam zebrać 6,3 litra krwi, która może uratować niejedno życie. Wszystkim, którzy zgłosili swój udział w akcji dziękujemy i zapraszamy na kolejną akcję krwiodawstwa, która odbędzie się w październiku.

Szkolne Koło Wolontariatu


Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Konkurs „Gotuj z klasą!” na etapie eliminacji szkolnych spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. Widoczne było ich ogromne zaangażowanie, staranność przygotowania dań konkursowych. Poziom uczestników był bardzo wyrównany. Zwycięski zespół w składzie Dominika Akacka i Joanna Bagińska będzie reprezentował naszą szkołę w finale. Cieszę się, że Urząd Marszałkowski kontynuuje stworzony w ubiegłym roku format konkursu, bo dla uczniów jest to bezcenne doświadczenie, a nagrody dają ogromną motywację do dalszej nauki.

Zdzisława Choynowska - Dyrektor szkoły

Laureatki etapu szkolnego, Dominika i Asia:Poniedziałkowe starania wszystkich uczestników zrobiły duże wrażenie na komisji konkursowej. Każdy z uczniów wniósł w to wydarzenie wiele pracy i element zaskoczenia, z czego wynikały wyrównane szanse na zwycięstwo. Do finału może dostać się jednak tylko jeden zespół. Jury konkursowe zdecydowało, że to my będziemy reprezentować naszą szkołę w finale. Już dziś obiecujemy, że postaramy się wypełnić ten zaszczyt jak najlepiej, a nasze koleżanki i kolegów prosimy o trzymanie kciuków.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

9 kwietnia 2019 r. 4 uczennice z klasy II i III BS I, które kształcą się w zawodzie fryzjer, wzięły udział w inicjatywie młodzieżowej zorganizowanej przez Hufiec Pracy w Grajewie. Przedsięwzięcie miało miejsce w Środowiskowym Domu Samopomocy w Grajewie. Przyszłe fryzjerki wykonywały zbiegi fryzjerskie w postaci malowania i strzyżenia włosów dla podopiecznych ŚDS. Możliwość nieodpłatnego skorzystania z usług fryzjerskich spotkała się z dużą aprobatą osób zainteresowanych. Korzyści odniosły również uczennice, które miały okazję zweryfikować poziom swoich dotychczasowych umiejętności zawodowych w trakcie samodzielnej pracy z klientem. Dziewczęta sprostały oczekiwaniom klientów bez pomocy i wskazówek instruktora praktycznej nauki zawodu. Wszystkie osoby korzystające z usług fryzjerskich wyszły zadowolone. Dziewczęta mogą być z siebie dumne. Za zaangażowanie i aktywną społeczną postawę należą im się słowa uznania. W inicjatywie udział wzięły: Ewa Chmielewska, Patrycja Pacewicz, Julia Szukis i Agnieszka Milewska.

Teresa Maciorowska – komendant HP Grajewo

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

29 marca w Urzędzie Miasta w Grajewie odbyły się powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zespół Szkół w Wojewodzinie reprezentowało dwoje uczniów: Kamila Grzymała - kl. II TH i Mateusz Dąbrowski - kl. III TR. Konkurs składał się z dwóch części: testu pisemnego (35 pytań) i części ustnej (3 pytania) do której awansowali najlepsi po części pisemnej.
Bardzo dobrze zaprezentował się Mateusz Dąbrowski, który uzyskał najwięcej punktów z testu i praktycznie bezbłędnie odpowiadał na pytania zadawane przez komisję konkursową. Bezapelacyjnie zajął I miejsce.
Mniej doświadczenia i pewności siebie miała Kamila Grzymała, która po odpowiedziach ustnych ostatecznie zajęła IV miejsce.

Serdecznie gratuluję i dziękuję laureatom za przygotowania i udział w konkursie. Oboje otrzymali cenne nagrody ufundowane przez Urząd Miasta i Nadleśnictwo Rajgród. Mateuszowi życzę powodzenia 25 kwietnia w Białowieży, gdzie będzie reprezentował nasz powiat na eliminacjach wojewódzkich.

Łukasz Choynowski

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Licealiada w siatkówce dziewcząt

30 marca w Zespole Szkół nr 2 w Grajewie odbyła się Licealiada powiatu grajewskiego w siatkówce dziewcząt. W rywalizacji uczestniczyły 4 szkoły z powiatu grajewskiego. Turniej został rozegrany systemem „każdy z każdym”. Zespół Szkół w Wojewodzinie reprezentowały: Barbara Kondratowicz (kapitan), Sofia Dodis, Aleksandra Wnęk, Małgorzata Walicka, Sylwia Chrzanowska, Justyna Włóczko, Aleksandra Rawa, Natalia Gutowska. Dziewczęta po zaciętych meczach zajęły II miejsce.

Czytaj więcej: Osiągnięcia sportowe

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na odrę na terenie województwa podlaskiego, Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny zachęca wszystkich do zapoznania się z charakterystyką choroby, objawami, zapobieganiem i zwalczaniem przez propagowanie ulotki informacyjne - załącznik w linku.

Odra - ulotka informacyjna

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

27 marca w Łomży odbył się Wojewódzki Etap Ogólnopolskiego Konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie″ w kategorii mechanik pojazdów samochodowych. Założeniem przedsięwzięcia było m.in. sprawdzenie wiedzy uczniów przed przystąpieniem do zewnętrznego egzaminu kwalifikacyjnego.
Pod okiem komisji składającej się z instruktorów praktycznej nauki zawodu z Centrum Kształcenia Praktycznego w Łomży, do zmagań stanęli uczestnicy z Hufców Pracy: w Kolnie, Łomży, Zambrowie, Grajewie oraz Augustowie. Grajewski hufiec reprezentował uczeń naszej szkoły Patryk Kozikowski z III klasy ZSZ.
W pierwszej części konkursu należało rozwiązać test jednokrotnego wyboru składający się z 40 pytań obejmujących swoim zakresem wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Następnie odbyła się część praktyczna, podczas której każdy z uczestników miał do wykonania indywidualne zadanie.
Patryk pokonał wszystkich uczestników z dużą przewagą i co należy podkreślić w części praktycznej zdobył maksymalną ilość punktów. Nasz uczeń pojedzie teraz na konkurs ogólnopolski który w maju odbędzie się w Gołdapi.

Grzegorz Biadun – st. wych. HP Grajewo

spacer

Zaloguj się:

Użytkowników:
20
Artykułów:
382
Odsłon artykułów:
1120411

Gościmy:

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.